Maspex wraz z partnerami inspiruje i edukuje konsumentów w ramach ANNUAL FOOD AGENDA

Newsy

Maspex w ramach EIT Food współtworzy projekt Annual Food Agenda. Ta europejska inicjatywa skupia się na angażowaniu konsumentów oraz inspirowaniu najmłodszych do poznawania związanych z żywnością tematów. Współpracując z partnerami z całej Europy firma przez cały rok prowadzi projekty edukacyjne i komunikacyjne – pierwsza inicjatywa to warsztaty dla dzieci organizowane z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie.

POLECAMY

Annual Food Agenda to projekt komunikacyjny wspierany przez EIT Food, Europejską Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community – KIC), funkcjonującą dzięki niezależnej organizacji Unii Europejckiej – European Institute of Innovation & Technology (EIT). Konsorcjum EIT Food, do którego należy Maspex, zostało utworzone w celu poprawy ekosystemu żywności i wspierania innowacyjnych, zrównoważonych gospodarczo inicjatyw, związanych z poprawą zdrowia, dostępem do wysokiej jakości żywności i środowiskiem.

W projekcie Annual Food Agenda uczestniczy 7 kluczowych partnerów. Polskę, obok Maspeksu, reprezentuje Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Hiszpanię – CSIC, czyli Najwyższa Rada Badań Naukowych i Autonomiczny Uniwersytet w Madrycie, Wielką Brytanię – Uniwersytet w Cambridge i PepsiCo.

Działania łączą promocję odpowiedzialnego podejścia do diety i zdrowego stylu życia, troskę o środowisko ze zwiększaniem zainteresowania branżą spożywczą i inspirowaniem najmłodzszych konsumentów do poznawania lepiej obszarów związanych z żywnością.

Plan organizowanych wydarzeń zakłada włączenie obywateli do publicznej debaty i interakcję między różnymi interesariuszami w branży spożywczej. Dialog środowiska akademickiego, przemysłu, biznesu z konsumentami opiera się na organizacji wartościowych inicjatyw. W ciągu roku partnerzy zorganizują łącznie 32 tematyczne wydarzenia w Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Każde ma inspirować różne grupy odbiorców, a zwłaszcza najmłodszych konsumentów i przedstawicieli branży spożywczej.  

Zaplanowane działania skupiają się wokół czterech obszarów – planowanych według sezonów, czyli kolejnych kwartałów w ciagu roku. Każdy będzie rozwijał poszczególne tematy związane z przyszłością żywności.

Pierwszy, trwajacy właśnie, poświecono zaufaniu do żywności. W ramach tego Maspex we współpracy z Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie organizuje serię warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych. Spotkania te mają na celu wspieranie świadomych postaw konsumenckich i wzmacnianie zaufania do żywności. Podczas warsztatów w siedzibie PAN w Olsztynie oraz w szkołach, dzieci uczą się, jak dzięki nowoczesnej aparaturze sprawdzać skład chemiczny i walory produktów, a także jakie są metody badań żywności i jak czytać etykiety produktów spożywczych. Dzieci zdobywają zarówno powszechną jak i zaawansowanią wiedzę w praktyce.  

Tematy na kolejne kwartały to kolejno:

  • Trendy i konsumenci przyszłości – projekty będą poświęcone debacie publicznej i dialogowi między środowiskiem akademickim, przemysłem, producentami i konsumentami;
  • Zdrowe odżywianie – będą to działania organizowane w celu poszerzenia wiedzy na temat zrównoważonego odżywiania i nawyków zdrowego stylu życia;
  • Zrównoważony rozwój żywnosci – w ramach tego obszaru organizowane inicjatywy mają wzmacniać zrozumienie konsumentów na temat wpływu produkcji i konsumpcji na ślad ekologiczny oraz promowanie rozwiązań bio-ekonomicznych.

* * *

EIT Food to wiodąca europejska inicjatywa na rzecz innowacji żywności, której celem jest stworzenie zrównoważonego i przyszłościowego sektora spożywczego. Inicjatywę tworzy konsorcjum kluczowych przedstawicieli przedsiębiorstw, startupów, ośrodków badawczych i uniwersytetów z całej Europy. Jest to jedna z sześciu wspólnot wiedzy i innowacji (KIC) ustanowionych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE utworzony w 2008 r. w celu promowania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

EIT Food ma na celu ścisłą współpracę z konsumentami w celu opracowania nowej wiedzy i opartych na technologii produktów i usług, które ostatecznie zapewnią zdrowszy i bardziej zrównoważony styl życia dla wszystkich obywateli Europy.

Maspex to polska firma, jedna z największych w segmencie produktów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest zdecydowanym liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czołowym producentem na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie oraz wiodącym producentem produktów instant (kawa cappuccino, kakao, zabielacze w proszku do kawy, herbatki rozpuszczalne) w Europie Środkowo-Wschodniej. Maspex to także lider na rynku makaronów w Polsce oraz ich wiodący producent w Rumunii. Zajmuje również liderską pozycję na rynku dżemów, keczupów i sosów oraz jest czołowym producentem w segmencie dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce. Firma jest także czołowym graczem na rynku wody w Rumunii.

Dodatkowych informacji udzieli:

Dorota Liszka

Manager ds. Komunikacji Korporacyjnej

e-mail: d.liszka@maspex.com  

Tel.: 33-873-10-80

Twitter: @Dorota_Liszka

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI