Dołącz do czytelników
Brak wyników

KRD-IG podsumowuje konferencję na temat zrównoważonej produkcji drobiu w ramach Centralnych Targów Rolniczych

Artykuł | 13 grudnia 2017 |
0 500
1 grudnia br. podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbyła się konferencja pn. „Zrównoważona produkcja jako kierunek rozwoju polskiej branży drobiarskiej: ZIEMIA, WODA, POWIETRZE”. Wykłady wygłosili m.in. reprezentanci administracji, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska, a także branży oraz instytucji naukowych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą pod patronatem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Komitetu Nauk Agronomicznych PAN oraz Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.
 
 
Druga edycja Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie zgromadziła niemal 300 wystawców z Polski i zagranicy. Podczas wydarzenia obecna była również Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, która oprócz promocji polskiego drobiu, podjęła debatę na temat jego zrównoważonej produkcji.
 
Zrównoważony rozwój, to temat niezwykle istotny dla całego łańcucha produkcji drobiarskiej. Związane z nim narzędzia i rozwiązania powinny być szeroko wdrażane przez producentów drobiu. Jeszcze raz podkreślę, że drobiarstwo jest gałęzią produkcji rolnej, która w relatywnie najmniejszym stopniu wpływa na środowisko naturalne. Powinniśmy podkreślać ten aspekt na każdym kroku. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom, którzy udzielili nam wsparcia podczas konferencji – mówi Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej.
 
Konferencja podsumowała aktualne działania, zmierzające do popularyzacji zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska produkcji drobiarskiej. Do jej realizacji konieczne jest z jednej strony nowoczesne i perspektywiczne podejście do produkcji rolnej, a z drugiej wsparcie instytucji i nowoczesne technologie. Jednym z założeń wydarzenia było ukazanie tematu zrównoważonej produkcji w różnych aspektach, m.in. biznesowym, prawnym, technologicznym, związanym z dobrostanem zwierząt. Nacisk na zrównoważoną produkcję pozwoli bowiem jeszcze bardziej zadbać o otoczenie, a także zapewni wymierne korzyści uczestnikom łańcucha produkcji drobiarskiej.
 
Konferencję poprowadzili Łukasz Dominiak, Dyrektor Generalny KRD-IG oraz Eugeniusz Wencek, Kierownik Działu Hodowli i Oceny Drobiu KRD-IG.
 
KRAJOWA RADA DROBIARSTWA – IZBA GOSPODARCZA
WIODĄCA ORGANIZACJA SEKTORA DROBIARSKIEGO W POLSCE
Działa nieprzerwanie od ponad 25 lat i zrzesza ponad 80 członków reprezentujących hodowlę, reprodukcję i wylęgi, produkcję towarową drobiu i jaj, a także produkcję i sprzedaż mięsa drobiowego oraz jego przetworów i jaj konsumpcyjnych, produkcję pasz dla drobiu, produkcję towarzyszącą. Podmioty zrzeszone w KRD-IG posiadają łącznie blisko 70% udziału w rynku krajowym oraz około 90% udziału w eksporcie. KRG-IG prowadzi szeroką działalność dydaktyczną i naukową związaną z sektorem drobiarskim.
Celem działalności KRD-IG jest m.in. stały rozwój i unowocześnianie polskiego drobiarstwa, ochrona interesów hodowców i producentów drobiu oraz przetwórców mięsa drobiowego, ich integracja, reprezentowanie krajowego drobiarstwa wobec władz państwowych i organizacji pozarządowych.
Ponadto na podstawie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRD-IG podejmuje zadania z zakresu konstrukcji i realizacji programów hodowlanych, wykonywania oceny wartości użytkowej i hodowlanej drobiu, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów mieszańców drobiu.

Przypisy