Konferencja 28 luty 2015 r. Jak emocje wpływają na żywienie. Najnowsze trendy w psychodietetyce stosowanej.

Edukacja żywieniowa
UWAGA !!! LISTA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI ZOSTAŁA OFICJALNIE  ZAMKNIĘTA. Z OSOBAMI, KTÓRE ZAPISANE ZOSTAŁY NA LISTĘ REZERWOWYCH BĘDZIEMY SIĘ KONTAKTOWAĆ W PRZYSZŁYM TYGODNIU. DZIĘKUJEMY ZA TAK OGROMNE ZAINTERESOWANIE UDZIAŁEM W KONFERENCJI. Czas i miejsce konferencji: 28 luty 2015 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (WSNHiD), ul. Kutrzeby 10, Poznań Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w konferencji. W programie m.in.: ● Syndrom gotowości anorektycznej ● Moda na dietę – najnowsze trendy i postawy żywieniowe ● Jak kształtować postawy żywieniowe u dzieci ● Diabulimia – zaburzenia odżywiania u osób z cukrzycą typu 1 ● Pregoreksja, czyli niewłaściwe zachowania żywieniowe w czasie ciąży ● W gabinecie dietetyka –  rozpoznawanie zaburzeń odżywiania ● Jak radzić sobie z trudnym pacjentem ● Praca z pacjentem o różnym poziomie motywacji ● Czym różni się jedzenie popędowe od podnietowego ● Rola coachingu i kompleksowego podejścia do pacjenta    Komitet naukowy:prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska, Katedra Psychologii i Socjologii Zarządzania, Uniwersytet Warszawski ● dr Monika Bąk-Sosnowska, Zakład Psychologii Klinicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ● dr Beata Ziółkowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ● dr Julita Wojciechowska, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu ● mgr Agata Juruć, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu PLAN KONFERENCJI

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa: 150 złotych (cena zawiera podatek VAT) W cenie zawarte są koszty materiałów konferencyjnych, poczęstunku, kawy i napojów. Cena nie zawiera kosztów przejazdu ani zakwaterowania.

Warunki udziału w konferencji:

1. Opłatę za uczestnictwo należy wnieść na rachunek bankowy MJ Media sp. z o.o., ul. A. Wrzoska 13/2, 60-663 Poznań, NIP: 972-11-27-646, nr rachunku w Multibanku 68 1140 2017 0000 4102 1303 8894 w terminie do 5 dni od daty przesłania zgłoszenia. Przy wpłacie należy podać: Konferencja psychodietetyka, imię i nazwisko uczestnika
2. Po zarejestrowaniu wpływu na konto uczestnik otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników drogą e-mailową. 3. Odwołanie zgłoszenia w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed terminem konferencji zobowiązuje uczestnika do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa. Oświadczenie dotyczące odwołania zgłoszenia wymaga formy pisemnej.
W przypadku pytań proszę się kontaktować: konferencje@food-forum.pl  

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI