Komisja Europejska proponuje zmiany dotyczące produkcji ekologicznej

Edukacja żywieniowa
Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Projekt skupia się na trzech głównych celach: utrzymaniu zaufania konsumentów, utrzymaniu zaufania producentów i ułatwieniu rolnikom przejścia na produkcję ekologiczną.

Proponowane zmiany dotyczą wzmocnienia i ujednolicenia przepisów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w zakresie produktów importowanych, poprzez wyeliminowanie wielu odstępstw dotyczących produkcji i kontroli. Ponadto, proponuje się wzmocnienie kontroli poprzez oparcie jej na analizie ryzyka. Projekt przewiduje zwiększenie przejrzystości w zakresie opłat, które mogą być pobierane za kontrolę, a także zmiany dotyczące publikowania informacji o podmiotach wraz z informacjami o statusie ich certyfikacji. Zaproponowano także system certyfikacji grupowej dla drobnych producentów rolnych w Unii Europejskiej, który ma na celu ograniczenie kosztów kontroli i certyfikacji oraz powiązanych obciążeń administracyjnych, a także wzmocnienie lokalnych sieci i rynku zbytu.

POLECAMY

Projekt rozporządzenia opiera się na wynikach szeroko przeprowadzonych konsultacji społecznych rozpoczętych w 2012 r. i obejmujących serię przesłuchań z udziałem UE i międzynarodowych ekspertów w dziedzinie produkcji ekologicznej. Konsultacje społeczne przeprowadzone w 2013 r. spotkały się z żywym zainteresowaniem ze strony obywateli (45 tys. odpowiedzi, głównie od konsumentów, rzadziej od producentów).

Aby pomóc ekologicznym rolnikom, producentom i detalistom w dostosowaniu się do proponowanych zmian, Komisja Europejska zatwierdziła plan działania na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Europie. W planie działania przewidziano a) lepsze informowanie rolników na temat rozwoju obszarów wiejskich i inicjatyw zachęcających do rolnictwa ekologicznego opracowywanych w ramach polityki rolnej UE, b) wzmocnienie powiązań między unijną działalnością badawczą i projektami innowacyjnymi oraz produkcją ekologiczną a także c) zachęcenie do wykorzystywania żywności ekologicznej, np. w szkołach.

  Centrum Prawa Żywnościowego

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI