Interakcje żywności z chemioterapeutykami (cz. 2)

Interakcje

Żywienie pacjenta podczas choroby nowotworowej stanowi istotny aspekt współczesnej terapii z uwagi na występowanie licznych interakcji pomiędzy składnikami diety a podawanymi lekami oraz ze względu na wysokie ryzyko występowania zaburzeń ze strony układu pokarmowego, w tym zaburzeń wchłaniania, nietolerancji pokarmowych i braku łaknienia.

Ryzyko interakcji chemioterapii doustnej z żywnością

W przeciwieństwie do leków chemioterapeutycznych podawanych dożylnie, chemioterapeutyki doustne podlegają procesowi pierwszego przejścia. Efekt pierwszego przejścia oznacza metabolizm leków, które zostały podane drogą doustną i zanim dostaną się do krążenia ogólnoustrojowego z miejsca podania, przechodzą przez wątrobę do układu żylnego wrotnego. W efekcie zmniejszeniu ulega ilości substancji leczniczej po jej wchłonięciu z przewodu pokarmowego, a przed dotarciem do krążenia ogólnego. Leki ulegające efektowi pierwszego przejścia po wchłonięciu w jelicie grubym trafiają żyłą wrotną do wątroby i tam znaczny odsetek dawki ulega metabolizmowi, w konsekwencji tylko niewielka ilość substancji leczniczej dociera do krążenia ogólnego. 

Efekt pierwszego przejścia – leki podawane w chemioterapii doustnej

Chemioterapia doustna obejmuje takie środki, jak: chlorambucyl, merkaptopuryna i metotreksat – leki, które są intensywnie stosowane w leczeniu nowotworów. Obecnie obserwujemy szybki napływ nowych doustnych ch...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI