Interakcje żywności z chemioterapeutykami

Interakcje

Żywienie pacjenta podczas choroby nowotworowej stanowi istotny aspekt współczesnej terapii z uwagi na występowanie licznych interakcji pomiędzy składnikami diety a podawanymi lekami oraz ze względu na wysokie ryzyko występowania zaburzeń ze strony układu pokarmowego, w tym zaburzeń wchłaniania, nietolerancji pokarmowych i braku łaknienia. Świadomość tego problemu jest szczególnie ważna dziś, w dobie rosnącej liczby pacjentów, cierpiących z powodu chorób nowotworowych.

Leki chemioterapeutyczne podawane dożylnie mogą zmieniać motorykę jelit, oddziałując pośrednio na receptory zlokalizowane w śluzówce przewodu pokarmowego i wpływając na pracę nerwowego układu autonomicznego, modulując pracę narządów trawiennych i perystaltykę jelit. Przykładem może być stosowany w terapii raka piersi paklitaksel – dożylny cytostatyk, który powoduje występowanie ostrych objawów niepożądanych w postaci nudności i wymiotów, utraty apetytu oraz odczynów ze strony śluzówek przewodu pokarmowego. Nie bez znaczenia dla procesów trawiennych pozostają leki podawane jako terapia wspomagająca podczas chemioterapii dożylnej. Najczęściej są nimi preparaty sterydowe zaburzające gospodarkę wodno-elektrolitową i znacznie modyfikujące apetyt. 

Ryzyko zaburzeń ze strony układu pokarmowego w leczeniu choroby nowotworowej 

Znacznie większe ryzyko zaburzeń ze strony układu pokarmowego oraz możliwości występowania wzajemnych interakcji stwarza chemioterapia doustna. Spożywane pokarmy mogą potencjalnie zaburzyć proces wchłaniania substancji aktywnej w jelicie lub doprowadzić do jej neutralizacji w przewodzie pokarmowym, a nawet przyczynić się do powstania toksycznych półproduktów rozpadu chemioterapeutyków. W przypadku tej klasy leków dodatkowo uwzględnia się skład podawanych preparatów, czyli obecność tak zwanych substancji towarzyszących, takich jak laktoza, aspartam i wiele innych. 

POLECAMY

Interakcje farmakologiczne

Interakcje farmakologiczne stanowią poważne wyzwanie dla współczesnej medycyny i farmakologii i niejednokrotnie decydują o powodzeniu prowadzonej terapii oraz o występowaniu ewentualnych powikłań. W większości sytuacji nie obserwuje się bezpośredniego efektu ich działania, natomiast brak oczekiwanego sukcesu terapeutycznego powinien sugerować konieczność uwzględnienia występowania reakcji farmakologicznych ze składnikami diety. Wymaga to znajomości mechanizmów molekularnych leżących u podłoża bezpośrednich oddziaływań leków ze składnikami żywności, oddziaływań pośrednich farmakologicznych – farmakodynamicznych i farmakokinetycznych, w szczególności na poziomie metabolizmu przez enzymy pierwszej i drugiej fazy biotransformacji.

Zmiany funkcjonalne w układzie pokarmowym podczas chemioterapii

Błona śluzowa przewodu pokarmowego wyścielająca ścianki na całej jego długości pełni istotne funkcje obronne i ochronne, zabezpieczając przed wniknięciem większości drobnoustrojów i „przechodzeniem” szkodliwych substancji. Dzięki licznym receptorom odpowiada za...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI