Dołącz do czytelników
Brak wyników

Edukacja żywieniowa

14 grudnia 2015

Inicjatywa Głodni Zmian

0 359
Głodni Zmian to inicjatywa rodziców – blogerów, natomiast Koordynatorem działań w ramach projektu jest Fundacja My Pacjenci. Ruch społeczny „Głodni zmian” to jedna z najważniejszych i największych obecnie inicjatyw na rzecz finansowania porad żywieniowych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W zeszłym roku Fundacja MY Pacjenci  przeprowadziła we współpracy z blogerami badanie opinii rodziców na temat jakości opieki profilaktycznej nad dziećmi w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ). Okazało się, że nie jest różowo. POZy rzadko przypominają rodzicom o bilansach czy szczepieniach, podczas wizyt nie są oceniane parametry zdrowia dziecka zgodne ze standardami, POZy nie są dostępne w przypadku choroby dziecka i rodzice szukają pomocy u lekarzy prywatnych. Najgorzej wygląda edukacja – lekarze rzadko informują jak żywić dziecko, jak je pielęgnować. 80% rodziców wskazało, że w POZ powinien być dostępny finansowany przez NFZ dietetyk. Te badania zainspirowały Fundację do podjęcia działań na rzecz poprawy tego segmentu opieki nad dziećmi. Temat podchwyciły blogujące mamy, zawiązując inicjatywę Głodni Zmian (www.glodnizmian.pl) podczas spotkania w styczniu 2015. Postanowiły zawalczyć na rzecz poprawy opieki profilaktycznej nad dziećmi i pojawienia się w POZie dietetyków, którzy uczyliby rodziców jak prawidłowo żywić dzieci. Rodziców wsparli eksperci:  lekarze, pielęgniarki, dietetycy i konsultanci krajowi, którzy razem w lipcu 2015 wystosowali apel do Ministra Zdrowia w sprawie konieczności finansowania przez NFZ porad dietetycznych przynajmniej dla dwu grup, tj. kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 3go roku życia. Rodzice zaczęli m.in. zbierać podpisy pod e-petycją do Ministra Zdrowia w tej sprawie. Apel i e-petycja są dostępne na stronie //glodnizmian.pl/. Na apel ekspertów odpowiedziało Ministerstwo Zdrowia, organizując w październiku 2015 spotkanie kilku departamentów z 5 konsultantami krajowymi, ekspertami, przedstawicielami dietetyków, lekarzy i pielęgniarek. Wsparcie otrzymano od partnerów i instytucji takich jak Instytut Zdrowia Publicznego, Instytut Matki i Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki, Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Stowarzyszenie PRADER-Willi czy Fundacja Nutricia. Nikt nie kwestionował słuszności potrzeby porad dietetycznych dla tych dwu szczególnych grup. Rozmowy toczyły się o tym jak powinny wyglądać takie porady, co ma zostać przekazane i przez kogo oraz jak to umiejscowić w obecnym systemie opieki profilaktycznej. Aktualnie prowadzona jest  robocza wymianę dokumentów a w styczniu 2016 planowane jest złożenie formalnego wniosku o wpisanie porad żywieniowych dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do 3 r.ż. do koszyka świadczeń gwarantowanych. Wniosek zostanie podpisany przez 5ciu konsultantów krajowych. Wraz z wnioskiem zostanie złożona e-petycja podpisana przez jak największą liczbę rodziców, dietetyków, lekarzy czy pielęgniarek. Dotychczas e-petycję podpisało ponad 5000 osób. Porady dietetyczne finansowane przez NFZ wychodzą naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez rodziców i dietetyków. E-petycję można znaleźć na stronie www.glodnizmian.pl i zgłosić swoje poparcie dotyczące starań o lepszą edukację rodziców, realizowaną przez dietetyków finansowanych ze środków publicznych. Jest wiele inicjatyw, w które mogą się włączać dietetycy czy rodzice. Przykładowo, raz w tygodniu publikowane są porady dla kobiet w ciąży pod nazwą „Dietetyk radzi” czy przepisy na zdrowe posiłki w ramach akcji #zdrowyczwartek. Informacje o aktualnych inicjatywach znaleźć można na stronie www.glodnizmian.pl lub na profilu www.facebook.com/glodnizmian.

Przypisy