II Ogólnopolską Konferencję Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych - 10.06.21 ONLINE!

Konferencje, kongresy, szkolenia Polecamy

Temat konferencji: "Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce"

Instytut Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu zaprasza na bezpłatną

II Ogólnopolską Konferencję Prac Młodych Dietetyków i Kół Naukowych: "Trendy i zagrożenia żywieniowe w dietetyce", która odbędzie się 10 czerwca ONLINE - za pomocą platformy Teams.  

POLECAMY

Konferencja będzie składała się z dwóch modułów:

I WYKŁADY EKSPERTÓW

II PREZENTACJA PRAC WŁASNYCH MŁODYCH DIETETYKÓW I STUDENTÓW KÓŁ NAUKOWYCH POŁACZONA Z SESJĄ PLAKATOWĄ

 

PLAN KONFERENCJI

8.30-8.55 – logowanie się

9.00 – 12.45 – Moduł I  - wykłady zaproszonych prelegentów

 • dr hab. n. med. Ewa Stachowska, Specjalista biologii medycznej i nauk o żywieniu. Kierownik Zakładu Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Temat wykładu: "Dieta w insulinooporności."
 • dr hab. inż. lek. med . Dariusz Włodarek, Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Temat wykładu: "Wykorzystanie diety ketogenicznej we wspomaganiu leczenia chorób neurodegeneracynych: nadzieja i wątpliwości."
 • Dr inż. Katarzyna Kowalcze, Katedra Dietetyki i Oceny Żywności, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Temat wykładu: "W pogoni za modami żywieniowymi - bilans potencjalnych zysków i strat."
 • Dr n. med. Angelika Kargulewicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; dietetyk Mandala Clinic; redaktor prowadząca czasopisma Food Forum. Temat wykładu: "Postępowanie żywieniowe w zespole jelita nadwrażliwego."
 • Dr n. med. Katarzyna Łokieć, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Zakład Propedeutyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Temat wykładu: "Diety 2020 roku - chwilowa moda czy leczenie chorób przewlekłych."

12.45-13.00 – przerwa

13.00 – 16.00  – Moduł II  - prezentacja zakwalifikowanych prac własnych Studentów Kół Naukowych oraz Młodych Dietetyków.

Prace w formie wystąpienia (prezentacja ustna) lub  w formie plakatu (jednocześnie, w osobnym kanale Konferencji sesja plakatowa)

16.00  – Zakończenie konferencji

ZAPISY

Zapisy pod adresem mailowym  - kolanaukowe@wsbinoz.pl

Termin zapisów dla uczestników czynnych- nadesłanie abstraktu wystąpienia do 19.05.2021

Termin ogłoszenia zakwalifikowanych prac  20-21.05.2021

 

Do wystąpienia ustnego w module II, zostanie zakwalifikowanych 6 prac, spośród nadesłanych do tej sesji abstraktów. Pozostałe prace, które nie zostały zakwalifikowane do wystąpienia ustnego, mogą wziąć udział w sesji plakatowej.

Termin przesłania kompletnych prac (prezentacje do wystąpień ustnych, plakaty) do 04.06.2021

Termin zapisów dla uczestników biernych do 04.06.2021

 

Kryteria oceny prac:

 • Oryginalność tematu
 • Zastosowanie metod badawczych
 • Dobór źródeł naukowych
 • Poziom merytoryczny
 • Styl i poprawność językowa
 • Znaczenie przedstawionego tematu dla praktyki dietetyków
 • Wizualny sposób prezentacji (prezentacja/plakat)

Wytyczne przygotowania abstraktów (do wysłania do 19.05.2021):

Abstrakt proszę wysłać w formacie pdf.

Tytuł wystąpienia (Czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, Akapit: Wyjustowany, Interlinia 1,5 wiersza

Pierwszy autor1, drugi autor2 (Czcionka Times New Roman, Wielkość 11 pkt, Akapit Wyjustowany, Interlinia 1,5)

Treść streszczenia- Maksymalnie 500 słów (Czcionka Times New Roman, wielkość 11 pkt, Akapit Wyjustowany, Interlinia 1,2 wiersza)

Bibliografia (Czcionka Times New Roman, wielkość 11 pkt, Akapit Wyjustowany, Interlinia 1,2 wiersza)

Pliki abstraktów należy nazywać w następujący sposób:

Imię Nazwisko – M2 – w przypadku prezentacji w module II

Imię Nazwisko - Plakat- w przypadku wystąpień plakatowych

 

Wytyczne przygotowania plakatów:

Format plakatu  - wersja elektroniczna

Rysunki, wykresy, fotografie  -  należy pod nimi umieścić podpisy w języku polskim.

Forma graficzna i układ informacji są dowolne i pozostają do dyspozycji autorów

Informacje, które muszą znaleźć się na plakacie:

Autorzy (imię, nazwisko, afiliacja, kontakt e-mail)

Tytuł

Treść

Nazwa konferencji, na którą został przygotowany plakat oraz data konferencji

Bibliografia

 

Wytyczne przygotowania prezentacji do wystąpienia ustnego

Prezentacja w programie Power point lub pdf

Forma graficzna i układ informacji są dowolne i pozostają do dyspozycji autorów

Informacje, które muszą znaleźć się na prezentacji:

Autorzy (imię, nazwisko, afiliacja, kontakt e-mail)

Tytuł

Treść (najważniejsze informacje)

Bibliografia

Maksymalny czas wystąpienia 10 minut + 5 min dyskusji

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu

Współorganizator:

CEIE

Erasmus +

 

Konferencja odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej

 

Konferencja organizowana przy wsparciu projektu Erasmus + ECNAD - Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (numer projektu: 609696-EPP-1-2019-1-PS-EPPKA2-CBHE-JP).

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI