Fenyloketonuria – postępowanie dietetyczne

Otwarty dostęp Choroby rzadkie

Błąd metabolizmu fenyloalaniny

W celu wyjaśnienia problemu fenyloketonurii w pierwszej kolejności należy krótko omówić białka, ponieważ to wrodzony błąd metabolizmu tego składnika jest powodem choroby. Białka zbudowane są z aminokwasów, których wyróżnia się 20 oraz dzieli się na egzogenne i endogenne. Do pierwszej grupy zalicza się fenyloalaninę (Phe). W przypadku fenyloketonurii (phenyloketonuria – PKU) to właśnie metabolizm tego aminokwasu jest nieprawidłowy.

Błąd metabolizmu spowodowany jest deficytem aktywności enzymu, którym jest hydroksylaza fenyloalaniny (PAH) [1]. U zdrowego człowieka fenyloalanina ulega hydroksylacji i jest metabolizowana do aminokwasu – tyrozyny w wątrobie. Ponadto kofaktorem PAH jest BH4 (tetrahydrobiopteryna). Dlatego też przekształcenie fenyloalaniny możliwe jest tylko wtedy, gdy enzym PAH funkcjonuje prawidłowo i katalizator BH4 jest dostępny w odpowiedniej ilości [2]. W przypadku uszkodzenia układu enzymatycznego zwiększa się stężenie fenyloalaniny, a zmniejsza stężenie tyrozyny we krwi, co skutkuje m.in. nieodwracalnym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego [3].

POLECAMY

Objawem biochemicznym nieprawidłowego procesu hydroksylacji fenyloalaniny jest hiperfenyloalaninemia. Przewlekle utrzymujące się wysokie stężenie Phe we krwi jest neurotoksyczne, zaburza bez...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI