Ekstrakty z Cannabis sativa L. i produkty pochodne zawierające kannabinoidy (CBD) posiadają status nowej żywności w katalogu nowej żywności

Niezbędnik dietetyka

Komisja Europejska 15 stycznia 2019 r. uznała, że ekstrakty z Cannabis sativa L. i produkty pochodne zawierające kannabinoidy (CBD) stanowią nową żywność w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (dalej jako: „rozporządzenie nr 2015/2283”). 
Aktualnie w katalogu nowej żywności, prowadzonym przez Komisję Europejską, kannabinoidy (cannabinoids) opatrzone są następującą informacją: „W Unii Europejskiej uprawa odmian Cannabis sativa L. jest dozwolona pod warunkiem, że są one zarejestrowane we Wspólnym katalogu odmian gatunków ro...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI