Dołącz do czytelników
Brak wyników

W gabinecie dietetyka

1 lipca 2019

NR 3 (Czerwiec 2019)

Ekstrakty z Cannabis sativa L. i produkty pochodne zawierające kannabinoidy (CBD) posiadają status nowej żywności w katalogu nowej żywności

0 28

Komisja Europejska 15 stycznia 2019 r. uznała, że ekstrakty z Cannabis sativa L. i produkty pochodne zawierające kannabinoidy (CBD) stanowią nową żywność w rozumieniu art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (dalej jako: „rozporządzenie nr 2015/2283”). 
Aktualnie w katalogu nowej żywności, prowadzonym przez Komisję Europejską, kannabinoidy (cannabinoids) opatrzone są następującą informacją: „W Unii Europejskiej uprawa odmian Cannabis sativa L. jest dozwolona pod warunkiem, że są one zarejestrowane we Wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych UE, a zawartość tetrahydrokanabinolu (THC) nie przekracza 0,2% w przeliczeniu na suchą masę. Niektóre produkty pochodzące z roślin lub części roślin Cannabis sativa, takich jak nasiona, olej z nasion, mąka z nasion konopi, odtłuszczone nasiona konopi mają historię konsumpcji w UE i dlatego nie są nowe. Inne szczególne przepisy krajowe mogą ograniczać wprowadzanie tego produktu do obrotu jako żywności lub składnika żywności w niektórych państwach członkowskich. Dlatego zaleca się sprawdzenie u właściwych organów krajowych”.
Rozstrzygnięcie statusu ekstraktów z Cannabis sativa L. i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy (CBD) ma ogromną doniosłość praktyczną. Przed wprowadzeniem produktów zawierających kannabinoidy (CBD) na rynek jeszcze długa droga.
Należy pamiętać, że katalog nowej żywności podaje wyłącznie orientacyjne informacje, czy określony składnik pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz inne substancje wymagają, czy też nie wymagają, przeprowadzenia postępowania określonego przepisami rozporządzenia nr 2015/2283. Dopiero z chwilą aktualizacji unijnego wykazu nowej żywności można wprowadzać nową żywność na rynek Unii Europejskiej. 

Kiedy przedsiębiorcy będą uprawnieni do wprowadzenia na rynek ekstraktów z Cannabis sativa L. i produktów pochodnych zawierających kannabinoidy (CBD)?

Zgodni...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy