Dyrektywa Omnibus – czy i jak nowe regulacje mogą wpłynąć na pracę dietetyka

Prawo i administracja w dietetyce

Unijny prawodawca, mając na względzie potrzebę ochrony konsumenta na rynku wewnętrznym UE, w tym zwłaszcza w transakcjach online, podjął decyzję o wprowadzeniu pakietu zmian, który swym zakresem obejmuje wiele aktów prawnych o podstawowym znaczeniu dla ochrony interesów konsumentów. Pakiet ten przyjął roboczą nazwę „Dyrektywa Omnibus”. Jednym z obszarów, których dotyczy Dyrektywa Omnibus, jest przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym stosowanym przez przedsiębiorców sprzedających produkty w internecie. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż żywności online staje się coraz bardziej popularna, nieuczciwe praktyki handlowe mają miejsce również w tym zakresie. Zmniejszenie liczby takich praktyk może spowodować, że praca dietetyka będzie jeszcze bardziej skuteczna, a cel, jakim jest poprawa zdrowia pacjentów, m.in. poprzez stosowanie odpowiedniej diety i zmianę nawyków żywieniowych, bardziej osiągalny.

Konsument nie zawsze świadomy

Wewnętrzny rynek Unii Europejskiej nieustannie się rozwija. Coraz większą jego część stanowią transakcje dokonywane przez konsumentów za pośrednictwem internetu, w szczególności rosnącą popularnością cieszy się internetowa sprzedaż żywności. 
Konsumenci mają do wyboru stale powiększający się asortyment produktów, co z jednej strony umożliwia zaspokojenie nawet najbardziej wymagających potrzeb i wymagań konsumenta, z drugiej jednak strony stanowi dość szerokie pole do stosowania przez sprzedawców nieuczciwych praktyk handlowych. Konsument z jednego państwa członkowskiego UE ma swobodny dostęp do wielu produktów dostępnych w innych państwach członkowskich. Jednakże zdarza się, iż produkty na pozór identyczne (zwłaszcza posiadające takie samo opakowanie) w rzeczywistości różnią się właściwościami, wyglądem, a nawet zastosowanymi do ich produkcji składnikami. Co więcej, sprzedawcy celem zachęcenia konsumenta do nabycia konkretnego produktu wykorzystują system opinii czy rankingów, które nie w każdym przypadku są rzetelne czy też prawdziwe. Nierzadko mamy również do czynienia z sytuacją, w której konsument nabywa określony produkt skuszony jego rzekomą wysoką jakością (np. bazując na doświadczeniach z tym samym produktem w innym państwie członkowskim UE) lub zachęcony licznymi pozytywnymi opiniami na jego temat. Powyższe ma taki skutek, że konsument (wprowadzony w błąd) nabędzie produkt, nie zawsze kierując się realną potrzebą czy rzeczywistą jakością danego produktu. 

Kontekst zmian

Ochrona konsumenta w Unii Europejskiej jest jednym z obszarów kluczowych. O wysokiej randze regulacji związanych z ochroną konsumentów świadczy w szczególności to, że gwarancje ochrony konsumentów zostały wyrażone już w Traktacie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI