Czy otyli ludzie pachną gorzej od ludzi szczupłych?

Edukacja żywieniowa

Jak podaje Reuters Health, ludzie którzy są uprzedzeni do otyłych osób, często przypisują im nieprzyjemny zapach. Uczestnicy eksperymentu, którym zostały pokazane zdjęcia osób otyłych oraz szczupłych, przy tym prosząc o ocenienie zapachu substancji, która zapachu nie posiadała, wskazywali, że zapach jest przyjemniejszy przy zdjęciach szczupłych osób.

Andrew Ward, Psycholog z Uniwersytetu Swarthmore w Pensylwanii i autor badań, sugeruje, że ludzie, którzy są uprzedzeni w jakikolwiek sposób do otyłych osób, podświadomie przypisują im zły zapach. Autor sugeruje, że były to pierwsze badania, które potwierdzają, że negatywne nastawienie, może wpływać na działanie zmysłu węchu. Badania Warda i jego zespołu zostały opublikowane w International Journal of Obesity.

POLECAMY

Na początku, uczestnikom badania (67 osobom) pokazane zostało 12 zdjęć – 4 zdjęcia otyłych ludzi, 4 zdjęcia ludzi szczupłych i 4 zdjęcia obiektów nieożywionych (tzw. rozpraszaczy). Do każdego zdjęcia dołączona była próbka bezzapachowej substancji, której zapach osoby biorące udział w badaniu miały ocenić. Uczestnicy ocenili zapach substancji, jako mniej przyjemny, kiedy szła ona w parze ze zdjęciem osoby otyłej. Naukowcy nie byli jednak pewni, co do wyniku swojego badania. Postanowili więc je ponowić, dodając tym razem więcej zdjęć przedmiotów nieożywionych - rozpraszaczy. W badaniu wzięło udział w sumie 175 osób.

Raz jeszcze, próbki bezzapachowej substancji zostały skojarzone przez naukowców ze zdjęciami. Okazało się po raz kolejny, że ludzie oceniali zapach jako gorszy, kiedy  oglądali zdjęcia ludzi „cięższych”. Co ciekawe, wynik ten był nawet wyższy, wśród badanych, którzy sami mieli krąglejsze kształty. Jak powiedział Ward: – Uważam, że ważne jest uświadomienie ludzi, co do wyniku tych badań. Nie tylko oceniają oni podświadomie negatywnie, inne osoby, ale też nie są w stanie dokonać obiektywnego osądu względem samych siebie.

Angela Meadows, badaczka psychologii na Uniwersytecie w Bigmingham w Wielkiej Brytanii, powiedziała że negatywne nastawienie do osób otyłych wydaje się być normą wśród dzisiejszego społeczeństwa. Według Meadows, ludzie ci są dyskryminowani  we wszystkich dziedzinach życia, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, postępowania sądowe czy relacje osobiste. Czasami nawet proste czynności, jak robienie zakupów naraża ich na negatywne opinie i osądy ze strony innych. - Świat nie jest nastawiony przyjaźnie do grubych ludzi - skwitowała Meadows.

Według niej, wiele prób poprawienia tego stanu rzeczy okazało się już nieskutecznych. Niestety „walka z otyłością” i ogólne nastawienie społeczeństwa nie pomagają. Ludzie ciężsi są uważani za „czarne charaktery”. Dodatkowo w mediach pokazuje się ich głównie ze złej strony.

Kiedy społeczeństwu zwraca się uwagę, że traktowanie otyłych ludzi w ten sposób jest złe, wiele ludzi odpowiada, że jeżeli nie podoba im się jak są traktowani, zawsze mogą schudnąć. - Przed otyłą częścią społeczeństwa stawia się oczekiwanie, że zmienią się, aby nie być dłużej znieważani i upokarzani – mówi Meadows. Według niej, badanie teraz przeprowadzone pokazuje ponadto, jak bardzo ludzie ci są negatywnie nastawieni do  samych siebie.

Uważa się, że negatywne spostrzeganie osób otyłych powinno zmotywować je do zmiany – ćwiczenia i zdrowego odżywiania się. W wielu przypadkach jest jednak zupełnie inaczej. Negatywne nastawienie ludzi otyłych do samych siebie, jest często powodem dla ich jeszcze większego obżarstwa, zarzucania ćwiczeń i kontynuowania tego błędnego koła.

Opracowała: Paulina Wójcik źródło: ScienceNews.pl  

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI