Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zapobieganie chorobom , Otwarty dostęp

31 sierpnia 2021

NR 4 (Sierpień 2021)

Badania mikrobioty jelitowej z wykorzystaniem sekwencjonowania nanoporowego

0 809

Mikrobiota jelitowa to zbiorowisko mikroorganizmów zamieszkujących jelita, składające się głównie z bakterii i mające wpływ na wiele aspektów zdrowia człowieka. Pojawiające się publikacje naukowe jasno sugerują, że wpływ mikroorganizmów zasiedlających ciało człowieka jest istotny, a w wielu przypadkach kluczowy dla zapewnienia homeostazy i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Poza tym, w przeciwieństwie do genów, na mikrobiotę jelitową można do pewnego stopnia wpłynąć poprzez zmianę długofalowego stylu odżywiania lub probiotykoterapię. 

Rola i kształtowanie się mikrobioty jelitowej

Poszczególne bakterie zaczynają kolonizować jelita w kontakcie ze środowiskiem zewnętrznym po narodzinach. Zwykle pierwsze bakterie pochodzą z kontaktu z drogami rodnymi oraz skórą matki, a kolejne pojawiające się bakterie będą ściśle związane ze środowiskiem, w jakim dorasta dziecko oraz oczywiście jego dietą. Badania naukowe wielokrotnie wykazywały, że członkowie danej rodziny, społeczności czy nawet wspólnego pochodzenia etnicznego [1] lub zamieszkujące ten sam region geograficzny [2] mają podobny zestaw bakterii, chociaż różnice pomiędzy osobami są duże. Każdy mikrobiom jest unikalny, przez co wciąż nie wyszczególniono ani minimalnego składu mikrobioty koniecznego do zachowania zdrowia, ani pełnej listy gatunków zamieszkujących nasze jelita [3]. 

Przypuszcza się, że proces kształtowania się mikrobioty jelitowej trwa do ok. 2.–3. r.ż. [4]. Później jej skład jest raczej stabilny i nowym bakteriom nie jest łatwo trwale osiedlić się w jelitach, co jest ewolucyjnym zabezpieczeniem przed bakteriami patogennymi. Skład mikrobioty, a zwłaszcza liczność poszczególnych mikroorganizmów, podlega jednak pewnym wahaniom w zależności np. od spożywanych produktów [5, 6] czy przyjmowanych leków (szczególnie antybiotyków).

POLECAMY

Badania naukowe sugerują, że proces kolonizacji układu pokarmowego w XX w. został znacznie zaburzony [7] np. za sprawą zwiększonej higieny lub współczesnej diety bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe i wysokoprzetworzone produkty. Kraje rozwinięte posiadające wysokie standardy higieny mają najniższy współczynnik umieralności wśród noworodków, ale też najwyższy współczynnik alergii i chorób o podłożu autoimmunologicznym [8]. 

Sekwencjonowanie całogenomowe gwarantuje wysoką rozdzielczość klasyfikacji taksonomicznej, umożliwiając identyfikację większej liczby gatunków bakterii niż w przypadku sekwencjonowania 16S rRNA.

Innymi słowy, sterylne warunki pozwalają przeżyć większej liczbie noworodków, ale brak kontaktu z pewnymi pożądanymi bakteriami powoduje zaburzenia w rozwoju układu immunologicznego, prowadząc do alergii czy chorób takich, jak cukrzyca, otyłość, astma, nieswoiste zapalenie jelita bądź łuszczyca, a nawet depresja [9]. Mechanizm wpływu bakterii jelitowych na mózg nazywany często osią jelita – mózg (gut-brain axis) lub osią mikrobiom – jelita – mózg nie jest do końca poznany, ale wśród głównych hipotez znajduje się udział nerwu błędnego łączącego jelita z mózgiem [10] oraz produkcja przez bakterie neuroprzekaźników [11].

Badanie składu mikrobioty za pomocą sekwencjonowania

Badanie mikrobioty jelitowej bezpośrednio z poszczególnych części jelit jest trudną i inwazyjną metodą. Na szczęście wraz z treścią pokarmową część bakterii żyjących w jelitach przemieszcza się 
w dół jelit i jest wydalana w kale. Dzięki temu możliwe jest całkowicie nieinwazyjne badanie mikrobioty jelitowej, polegające jedynie na pobraniu próbki kału i zbadaniu jej składu gatunkowego pod względem jakościowym (obecne gatunki), a najlepiej również ilościowym (jak dużą część mikrobioty stanowi dany gatunek). 

Ogromny rozwój badań nad mikrobiotą jelitową był poprzedzony rozwojem technik sekwencjonowania wysokoprzepustowego. Masowe sekwencjonowanie krótkich fragmentów DNA pozwoliło na poznanie genomów bakterii, które do tej pory były nieuchwytne z powodu problemów z ich hodowlą w laboratorium, np. genomów bakterii beztlenowych, a takie właśnie bakterie przeważają w naszym układzie pokarmowym. 

Choć terminy „mikrobiota” i „mikrobiom” często są używane zamiennie, to nazwa „mikrobiota jelitowa” odnosi się do zbiorowiska mikroorganizmów, które zamieszkują przewód pokarmowy, natomiast mikrobiom to zbiór genomów tych mikroorganizmów. To właśnie mikrobiom jest zwykle przedmiotem badań z wykorzystaniem sekwencjonowania DNA i niesie za sobą kompleksowe informacje o możliwych funkcjach pełnionych 
przez bakterie.

Nowe podejście do badania genów bakterii jelitowych

W dotychczasowych analizach mikrobiomu jelitowego najczęściej wykorzystywane były, i wciąż w wielu miejscach są, metody oparte na analizie sekwencji podjednostki 16S genu kodującego rybosomalne RNA (rRNA). Jest to gen obecny w każdej bakterii oraz silnie konserwowany (zachowany w toku ewolucji), zachowujący jednak wystarczającą zmienność, aby umożliwić rozróżnienie wielu gatunków bakterii. Niestety, wiel...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy