Dołącz do czytelników
Brak wyników

Newsy

9 lipca 2020

Żywność barwiąca bio

212

Barwa produktu to jedno z podstawowych kryteriów wyboru konsumenta. Z punktu widzenia producenta kolor pozwala budować preferencje i trendy konsumenckie, a dodatek barwnika umożliwia maskowanie skutków ubocznych procesu produkcyjnego i standaryzowanie jakości przez powtarzalność koloru. To wszystko można wkomponować w zdrowy trend – używając barwników bio.

W żywności używane są 3 grupy substancji barwiących:

POLECAMY

1)  barwniki syntetyczne otrzymywane w drodze syntezy chemicznej (deklaracja z nr E)

2)  barwniki naturalne otrzymywane w drodze selektywnej ekstrakcji  z materiału pochodzenia naturalnego (deklaracja z nr E)

3)  żywność barwiąca – składniki  pochodzenia naturalnego otrzymane z owoców, warzyw i innych części jadalnych roślin  i uzyskanych przy użyciu metod fizycznych i wody, bez selektywnej ekstrakcji czy dodatków chemicznych (deklaracja bez nr E)

To właśnie ta trzecia grupa, czyli żywność barwiąca, zyskuje w ostatnich latach większe zainteresowanie  producentów żywności i konsumentów. Oczywiście wynika to z trendu czyszczenia etykiety (tzw. clean label) oraz z dążenia do używania produktów naturalnych i jak najmniej przetworzonych. Ostatnie badania konsumenckie wyraźnie wskazują na coraz większą niechęć konsumentów do żywności zawierającej sztuczne dodatki.

W Europie żywność barwiąca uważana jest za pełnowartościowy składnik żywności, a nie dodatek do żywności. Nawet jeśli jest stosowana do barwienia to jest oznaczona na etykiecie jako składnik np. koncentrat soku czarnej marchwi. W USA interpretacja jest inna. Każda substancja służąca do barwienia  jest traktowana tak samo. Oczywiście  można stosować żywność barwiącą  i deklarować np. koncentrat soku czarnej marchwi lecz należy dopisać cel zastosowania („dla nadania barwy”).

Trend BIO jest najsilniejszy w krajach Europy zachodniej, takich jak Niemcy czy Francja, ale w Polsce również jest już obecny. Konsumenci krajów Europy w ciągu ostatnich 4 lat zwiększyli zakupy produktów BIO o około 25-30 %. W Polsce certyfikowana żywność BIO jest jeszcze małym segmentem, odpowiadającym za 0,4% rynku spożywczego. Ma on jednak bardzo duże perspektywy wzrostu, bo rośnie szybciej niż rynek konwencjonalny. Odpowiedzią na te trendy konsumenckie jest żywności barwiącej w standardzie BIO, które oferuje Kaczmarek-Komponenty. Firma korzysta z bogatego portfolio opracowanego przez Diana Food. BIO koncentraty soków warzywnych zostały stworzone dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w uprawie, selekcji  nasion i ścisłej współpracy z farmerami.

Oferta żywności barwiącej zapewnia:

- pełną identyfikowalność  (full traceability)

- wysoką zawartość pigmentu

- czystą, krótką  etykietę (lista składników)

- brak dodatku kwasu cytrynowego

- niski wpływ na smak wyrobu finalnego.

Kaczmarek-Komponenty posiada w ofercie pełną gamę kolorystyczną żywości barwiącej. Koncentraty soków i ekstrakty dostępne są w wersji mokrej i suchej.

Trend bio i nastawienie prozdrowotne to kluczowe argumenty, które przemawiają za stosowaniem żywności barwiącej. Jednym z najważniejszych powodów jej używania pozostaje natomiast fakt, że kolor pozwala wyróżnić produkt na tle wyrobów konkurencji.

Marcin Bartłomiejczak

Doradca d/s surowców spożywczych

Kaczmarek-Komponenty

Przypisy