Zagrożenia dla łańcucha pomocy żywnościowej dla osób uchodźczych z Ukrainy

Newsy

Rosnące ceny żywności, koszty transportu, jedynie chwilowe zwiększenie ilości darowizn to wyzwania dla łańcucha pomocy żywnościowej w Polsce, który jest już nadwyrężony skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących. Takie wnioski płyną z najnowszych danych Banków Żywności, opublikowanych w raporcie z pomocy osobom uchodźczym z Ukrainy.

   W Polsce, jeszcze przed wybuchem wojny, około 2 miliony osób żyły za mniej niż 20 zł dziennie – czyli poniżej progu ubóstwa. Trwająca od 2020 roku pandemia pogorszyła sytuację wielu Polaków, którzy stracili pracę lub ich dochody znacznie zmalały, a wydatki rosną z powodu inflacji cen. Osoby starsze, chore, niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotni rodzice, bezdomni i bezrobotni – to tylko część grup, do których trafia pomoc Banków Żywności i które teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek potrzebują wsparcia. Dodatkowej pomocy wymagają także ponad 3 miliony osób uchodźczych z Ukrainy, uciekających przed wojną i szukających schronienia w Polsce.
   W 2022 roku Banki Żywności przyjmowały w formie darowizn ok. 2 tys. ton żywności miesięcznie. Wyjątkiem był marzec, gdy na fali ogólnokrajowej mobilizacji do magazynów Banków Żywności spłynęło dodatkowe 1,5 tys. ton produktów. W kwietniu, zauważalny jest spadek darowizn o 1,3 tys. ton. Jednocześnie, Banki Żywności i organizacje współpracujące, objęły opieką dodatkowych 300 000 osób uchodźczych z Ukrainy, które potrzebują wsparcia.

POLECAMY

– Dodatkowym problemem dla Banków Żywności i łańcucha pomocowego są rosnące ceny żywności – podkreśla Beata Ciepła, Prezes Federacji Polskich Banków Żywności. – Na przykładzie Banku Żywności w Krakowie, i porównania wartości darowizn rok do roku, możemy określić że koszt żywności wzrósł o około 30%. To blokuje wzrost liczby darowizn, a także powstrzymuje ludzi przed udziałem w zbiórkach żywności.
   Pomoc to maraton, a nie sprint. Jesteśmy w sytuacji, gdzie po początkowym entuzjazmie, strumień pomocy uległ widocznemu zmniejszeniu. Organizacje pomocowe w całej Polsce zmagają się z wieloma czynnikami: rosnącymi cenami żywności, kosztami transportu, skokowym wzrostem liczby osób potrzebujących. W nowym raporcie o pomocy na rzecz osób z Ukrainy Banki Żywności chcą przypomnieć do kogo skierowana jest pomoc: zwykłych ludzi, którym musimy zapewnić schronienie i godne warunki.
   Cały raport z pomocy Banków Żywności na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy można przeczytać na stronie https://bankizywnosci.pl/zagrozenia-dla-lancucha-pomocy-zywnosciowej/.

#####

O Federacji Polskich Banków Żywności
Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 32 Banki Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera ze sklepów i od producentów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Banki prowadzą także Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, współfinansowany ze środków UE. Tylko w 2020 r. do osób potrzebujących udało się przekazać 64 tysiące ton artykułów spożywczych. Federacja Polskich Banków Żywności zajmuje się również edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost społecznej świadomości nt. konsekwencji marnowania żywności i sposobów zapobiegania temu zjawisku.
www / Facebook / Instagram

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI