Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia farmaceutyczne

16 grudnia 2020

NR 6 (Grudzień 2020)

Wiadomości farmaceutyczne

0 249

Wpływ nowego preparatu „SJP-001” na objawy „zatrucia alkoholowego”

Objawy zatrucia alkoholowego, potocznie nazywane kacem, definiuje się jako połączenie negatywnych objawów psychicznych i fizycznych, które mogą wystąpić w wyniku nadmiernego spożycia alkoholu. 

POLECAMY

Ostatnie badania sugerują, że nie ma określonego progu stężenia alkoholu we krwi powodującego złe samopoczucie. Autorzy cytowanego artykułu podkreślają, że pomimo wyraźnej potrzeby rynkowej i wielu dostępnych produktów na kaca, obecnie nie istnieje żaden sposób leczenia, który byłby poparty istotnymi dowodami naukowymi. Ponadto nie są znane żadne obiektywne kryteria ani biomarker określający nasilenie kaca, ograniczając się do metody opisowej. Naukowcy z firmy Clinilabs w USA, przeprowadzili niezależne badanie pilotażowe oceniające możliwości leczenia kaca przy pomocy preparatu: SJP-001. Produkt ten jest połączeniem dwóch dostępnych bez recepty (OTC) doustnych leków generycznych, tj. niesteroidowego leku przeciwzapalnego (220 mg naproksenu) i antagonisty receptora H1 (60 mg feksofenadyny). W przywołanym badaniu wzięło udział 13 zdrowych osób w wieku: 36,3 ± 8,9 lat. W dniu badania, po uprzednim podaniu określonego leku (placebo, naproksen, feksofenadyna, SJP-001), grupa uczestników spożywała wybrany przez siebie alkohol do poziomu, który deklarowała jako wystarczający do wywołania kaca następnego dnia. Następnie rano oceniano nasilenie kaca za pomocą metody AHS, która zależy wyłącznie od samooceny i jest najbardziej bezpośrednią metodą określającą samopoczucie w skali od 0 do 7 punktów. W porównaniu z placebo SJP-001 znacząco poprawił ogólną ocenę nasilenia kaca w AHS, a także obniżył wyniki dla indywidualnej oceny „kaca”, zmniejszając odczucie zmęczenia, pragnienia, bólu i zawrotów głowy, nudności czy utraty apetytu. Różnice po samym naproksenie i samej feksofenadynie w porównaniu z placebo nie były statystycznie istotne. Jednak obserwacje należy interpretować z ostrożnością, ponieważ to badanie pilotażowe miało niewielki rozmiar próby. Autorzy zaproponowali, aby w przyszłych badaniach RCT uwzględnić biomarkery układu odpornościowego celem oceny odpowiedzi immunologicznej na spożycie alkoholu. 

Verster J.C., Dahl T.A., Scholey A., Iversen J.M.: The Effects of SJP-001 on Alcohol Hangover Severity: A Pilot Study . J. Clin. Med. 2020, 9(4), 932; https://doi.org/10.3390/jcm9040932.

Opracowanie i charakterystyka nowej nanoemulsji dimetikonu i jej zastosowanie w badaniu gastroskopowym 

Badanie za pomocą gastroskopu jest jedną z najczęściej stosowanych metod diagnozowania chorób przewodu pokarmowego, takich jak zapalenie i wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy czy nowotwór żołądka. 

W badaniu gastroskopem niepożądana jest obecność piany, pęcherzyków, śluzu i gazów w żołądku, gdyż może to prowadzić do błędnej diagnozy. Dlatego konieczne jest zastosowanie środka przeciwpieniącego. W regularnych zastosowaniach klinicznych wykorzystywane są dwa rodzaje środków przeciwpieniących – zawiesin, które nie są przezroczyste i nie można ich rozcieńczyć dużą ilością wody. Mianowicie jest nim symetykon – szybko odpieniający oraz równie skuteczny środek przeciwpieniący dimetikon (DM). Celem przywołanego badania było opracowanie nowej, klarownej i przezroczystej nanoemulsji (DMN), a następnie ocena efektów jej zastosowania w badaniu gastroskopowym. Faza olejowa została wybrana ze względu na jej działanie przeciwpieniące i lepkość. Emulgator i ko-emulgator wybrano na podstawie rozpuszczalności w nich fazy olejowej. Optymalny skład DMN zawierał CRH-40 jako emulgator, PEG-400 jako ko-emulgator, DM jako fazę olejową o lepkości 10 mPa.s, a ich proporcja wynosiła odpowiednio 4,5 : 4,5 : 1. 
Stwierdzono, że zastosowanie nanoemulsji DMN w badaniu gastroskopowym w porównaniu z emulsjami pod względem właściwości odpieniania, przejrzystości wizualnej i łatwości czyszczenia jest korzystniejsze. Stąd...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy