Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia farmaceutyczne

2 listopada 2020

NR 5 (Październik 2020)

Wiadomości farmaceutyczne

226

Korzyści codziennej suplementacji diety kwasem foliowym podczas leczenia metotreksatem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Naukowcy z Japonii zbadali możliwy wpływ codziennej suplementacji diety kwasem foliowym (1,25 mg) na toksyczność i skuteczność metotreksatu (MTX) u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS).

POLECAMY

W doświadczeniu obserwowano 19 pacjentów leczonych MTX, którzy podczas kuracji zmienili schemat suplementacji kwasem foliowym z formy tygodniowej (5 mg/tydzień) na schemat dzienny (1,25 mg/dobę). Sukcesywnie, przez 24 tygodnie po zmianie trybu suplementacji, zbierano dane dotyczące liczby białych krwinek (WBC) i płytek krwi (PLT), aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AST) i aminotransferazy alaninowej (ALT), szybkości sedymentacji erytrocytów (OB) i poziomu białka C-reaktywnego (CRP). Nie odnotowano żadnych istotnych zmian w liczbie WBC lub PLT. Poziomy AST i ALT, które przekraczały górne granice ich prawidłowych zakresów na początku badania, znacznie się poprawiły już w 4. i 8. tygodniu obserwacji. Podkreśla się, że nie stwierdzono późniejszego pogorszenia czynności wątroby, nie zaobserwowano też żadnych znaczących zmian w poziomach OB i CRP. Prezentowane w cytowanej publikacji dane wskazują, że suplementacja diety kwasem foliowym w dawce 1,25 mg dziennie zamiast 5 mg tygodniowo w trakcie leczenia RZS może zmniejszać toksyczność powodowaną przez MTX bez wpływu na jego skuteczność.

Sasaki K., Tsuji T., Kimoto Y., Yanagihara Y., Masuguchi K, Chikamori A., Watanabe H., Murakami T., Oryoji D., Hashimoto M., Horiuchi T., Egashira N.: Usefulness of daily folic acid supplementation during methotrexate treatment of Japanese patients with rheumatoid arthritis. Mod Rheumatol. 2020 Mar 30;1-6. doi: 10.1080/14397595.2020.1743493.

 

Interakcje między statynami a lekami przeciwdepresyjnymi

Obecnie statyny i leki przeciwdepresyjne są coraz częściej stosowane w połączeniu ze względu na wysoką i rosnącą częstość występowania chorób sercowo-naczyniowych wraz z zaburzeniami psychicznymi.

Autorzy przeglądu zwracają uwagę, że możliwe interakcje między tymi klasami leków nie zostały całkowicie dobrze zbadane, jak dotąd brak wystarczających badań klinicznych. W cytowanym doświadczeniu poddano analizie dostępną literaturę w kontekście postępowania farmakologicznego, ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych (AE) oraz potencjalnych klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych (PK) i farmakodynamicznych (PD) między omawianymi lekami (DDI). Autorzy sugerują, że farmakodynamiczne (PD) interakcje lek – lek (DDI) są mało prawdopodobne, ponieważ statyny są wysoce selektywnymi inhibitorami reduktazy HMG-CoA i nie mają istotnego wpływu na inne enzymy lub układy receptorów. Jak dotąd dostępne dane PK pozwalają spekulować na temat potencjalnych DDI, porównując szlaki metaboliczne, transportery jelitowe i wątrobowe oraz drogi eliminacji. Wskazuje się na możliwe interakcje PK między grupami leków przeciwdepresyjnych z poszczególnymi rodzajami statyn skutkujące m.in. potencjalnym wzrostem ich stężenia w osoczu, wzmocnieniem działania leków lub wręcz przeciwnie: ograniczeniem ich skuteczności czy wzrostem ryzyka podwyższenia poziomu glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą unikać jednoczesnego stosowania paroksetyny i prawastatyny). Stąd podkreśla się, jak istotne jest odpowiednie, indywidualne podejście przy wyborze postępowania terapeutycznego.

Palleria C., Roberti R., Iannone L.F., Tallarico M., Barbieri M.A., Vero A., Manti A., De Sarro G., Spina E., Russo E. Clinically relevant drug interactions b...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy