Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczne

2 lipca 2020

NR 3 (Czerwiec 2020)

Wiadomości farmaceutyczne

353

Skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19

Koronawirus drugiego zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2), zwany także COVID-19, wywołał pandemię, która szybko objęła cały świat i wzbudziła poważne obawy dotyczące zdrowia publicznego.

POLECAMY

Społeczność naukowa poszukuje metod leczenia, które mogłyby być skuteczne w zwalczaniu tego wirusa. W literaturze wskazuje się na badania, w których stwierdzono, że hydroksychlorochina może ograniczać replikację wirusa SARS-CoV-2 in vitro. Hydroksychlorochina i chlorochina mają podobne struktury chemiczne i mechanizmy działania. W krajach pandemii malarii chlorochina jest szeroko stosowana w jej leczeniu. Celem przywołanego opracowania było zbadanie skuteczności chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. Autorzy dokonali przeglądu literaturowego i analizy badań: in vitro, in vivo, oryginalnych badań, a także badań klinicznych do 28 marca 2020 r. Wskazano na 9 opublikowanych artykułów. Trzy opisywały badania kliniczne w grupie 150 osób, kolejne trzy dotyczyły badań in vitro, następne zaś raportów eksperckich. Wszystkie przywołane badania sugerowały, że chlorochina i hydroksychlorochina mogą skutecznie leczyć zakażenia COVID-19. Dlatego fundamentalne znaczenie mogą mieć wieloośrodkowe badania kliniczne, w których oceniona zostanie skuteczność omawianych substancji aktywnych w leczeniu koronowirusa.

Źródło: S.A. Meo, D.C. Klonoff, J. Akram. Efficacy of Chloroquine and Hydroxychloroquine in the Treatment of COVID-19. 
Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2020; 24 (8): 4539-4547, https://doi.org/10.26355/eurrev_202004_21038

Witamina D w ciąży

W prezentowanej pracy podsumowano aktualny stan wiedzy na temat znaczenia witaminy D i konsekwencji jej niedoboru u kobiet w ciąży i niemowląt.

Autorzy wskazują, że najbardziej narażone na niedobór witaminy D są kobiety z niską ekspozycją na słońce, wysokim wskaźnikiem masy ciała (BMI), niskim spożyciem witaminy D w diecie oraz niekorzystną sytuacją społeczno-ekonomiczną. Niedobór witaminy D u kobiet w ciąży prowadzi do bardzo niskich stężeń 25-hydroksywitaminy D (25 (OH) D) w surowicy u potomstwa, co w efekcie może prowadzić do wystąpienia krzywicy. Dostępna literatura wskazuje na badania in vitro oraz in vivo, które sugerują, że niski poziom witaminy D u kobiet w ciąży może również przyczyniać się do wzrostu ciśnienia tętniczego, przedwczesnych porodów oraz ograniczenia wzrostu płodu. Niemniej jednak wyniki kilku dużych randomizowanych badań (RCT) wskazują na pewne niespójności. Autorzy zwracają uwagę, że zasady suplementacji diety witaminą D w czasie ciąży różnią się w poszczególnych krajach. Opracowanie powstało w wyniku debaty na temat wymagań dotyczących podaży witaminy D podczas ciąży, a także potrzeby jej suplementacji. Podjęto się oceny stanu wiedzy dotyczącej witaminy D w kontekście jej metabolizmu w czasie ciąży, konsekwencji w przypadku jej niedoboru, określenia skutecznej dawki prenatalnej po efektywność projektowania odpowiednich badań klinicznych w tej dziedzinie.

Źródło: M.E. Kiely, C.L.Wagner, D.E. Roth. Vitamin D in pregnancy: Where we are and where we should go? The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, Volume 201, July 2020, 105669. https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2020.105669

Trądzik menopauzalny – wyzwania i rozwiązania

Trądzik menopauzalny stanowi szczególny podtyp schorzenia skórnego. Pomimo że trądzik jest chorobą dominującą w okresie doj...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy