Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczne

30 kwietnia 2020

NR 2 (Kwiecień 2020)

Wiadomości farmaceutyczne

394

Potencjalne wykorzystanie melatoniny w leczeniu uzupełniającym COVID-19

W artykule podsumowano potencjalne wykorzystanie melatoniny w leczeniu uzupełniającym COVID-19. Nadmierne zapalenie, utlenianie i odpowiedź immunologiczna wywołane przez koronawirusy lub inne patogeny mogą przyczyniać się do patologii COVID-19.

POLECAMY

Potencjalnym następstwem jest ostre uszkodzenie płuc (ALI)/zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS), a często śmierć. Literatura sugeruje, że melatonina jako substancja biologicznie czynna, przeciwzapalna i przeciwutleniająca potencjalnie chroni przed ALI/ARDS powodowanym przez wirusy i inne patogeny. Mechanizm aktywności przeciwutleniającej oraz przeciwzapalnej melatoniny opiera się na działaniu powodującym z jednej strony wzrost aktywności enzymów przeciwutleniających (np. dysmutazy ponadtlenkowej), z drugiej zaś – obniżenie aktywności enzymów prooksydacyjnych (np. syntazy tlenku azotu). Działa także jako zmiatacz wolnych rodników. Uzasadnienie zastosowania melatoniny u pacjentów z COVID-19 koncentruje się nie tylko na możliwym osłabianiu zaburzeń oddechowych wywołanych infekcją, a przy tym na wysokim profilu bezpieczeństwa stosowania, ale także na ogólnej poprawie samopoczucia pacjentów. Uznaje się, że melatonina jest skuteczna u pacjentów wymagających szczególnej opieki, u których podczas leczenia dodatkowo obserwuje się zmniejszenie lęku oraz poprawę jakości snu. Wykazane działanie może być również korzystne w przypadku pacjentów z COVID-19. Istnieją znaczące dane wskazujące, że melatonina może ograniczać rozwój chorób wirusowych i prawdopodobnie byłaby również korzystna u pacjentów z COVID-19. Niemniej jednak autorzy podkreślają, że wymagane są odpowiednie badania kliniczne, aby potwierdzić tę hipotezę.

Źródło: R. Zhang X. Wang L. i in., COVID 19: Melatonin as a potential adjuvant treatment, Life Sciences, Vol. 250, 1 June 2020, 117583, https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117583

Immunoterapia w sepsie – hamować czy przyspieszać?

W artykule dokonano przeglądu ostatnich i trwających badań klinicznych z zastosowaniem terapii immunostymulujących lub immunosupresyjnych przeciwko sepsie. 

Sepsa, stan kliniczny charakteryzujący się niewydolnością narządów po zakażeniu, jest najczęstszą przyczyną śmierci hospitalizowanych pacjentów. Leczenie posocznicy ma na ogół charakter doraźny, polegający na podawaniu płynów dożylnych, substancji wazoaktywnych i tlenu, a także antybiotyków w celu wyeliminowania patogenu. Jak dotąd, żadne leki nie zostały zatwierdzone w leczeniu posocznicy, a próby kliniczne potencjalnych terapii nie zmniejszyły śmiertelności. Stąd autorzy sugerują, że potrzebne są nowe metody diagnostyki i leczenia. Nieprawidłowości w odpowiedzi immunologicznej wywołane przez patogen, od nadmiernego stanu zapalnego do immunosupresji, przyczyniają się do patogenezy choroby. Autorzy wskazują na znaczenie spersonalizowanej terapii, w szczególności na potrzebę określenia rodzaju interwencji wymaganej przez każdego pacjenta na danym etapie procesu chorobowego. Aby rozwiązać ten problem, określa się jako konieczne zastosowanie biomarkerów do stratyfikacji pacjentów na podstawie ich indywidualnego statusu immunologicznego

Źródło: Steinhagen F., Schmidt S.V., Schewe J.-C., Peukert K., Klinman D.M., Bod Ch. Immunotherapy in sepsis – brake or accelerate? Pharmacology & Therapeutics, Vol. 208, April 2020, 107476, https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2020.107476

Perspektywy wykorzystania fitoterapii w NAFLD i NASH

W prezentowanej pracy podsumowano rolę i mechanizmy działania tradycyjnych leków ziołowych (THM) w leczeniu niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD). Bad...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy