Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczne

2 marca 2020

NR 1 (Luty 2020)

Wiadomości farmaceutyczne

451

Astma i ryzyko udaru niedokrwiennego

Astma jest przewlekłą chorobą zapalną, charakteryzującą się odwracalną niedrożnością dróg oddechowych, dotykającą aż 30 mln osób w Europie. Astmy nie da się całkowicie wyleczyć, kontroluje się jedynie jej objawy poprzez stosowanie specjalistycznych leków na astmę. W pracy omówiono wyniki prospektywnego populacyjnego badania kohortowego HUNT przeprowadzonego w Norwegii.

POLECAMY

W doświadczeniu wykorzystano dane medyczne dotyczące 58 712 osób dorosłych. Celem badania była ocena związku między astmą, stopniem kontroli astmy a ryzykiem udaru niedokrwiennego u kobiet i mężczyzn, a także nałogiem palenia. Zgłoszoną przez pacjentów astmę kwalifikowano jako astmę, astmę nieaktywną i astmę aktywną. Kontrola astmy została zdefiniowana zgodnie z kwestionariuszem Global Initiative for Astma (GINA) i sklasyfikowana do kontrolowanej i niekontrolowanej astmy. Dane z kwestionariusza zestawiono z dokumentacją szpitalną Nord-Trøndelag i Norweskim Rejestrem Pacjentów. Autorzy wskazali na pewne zróżnicowanie w obserwacjach wyników badań własnych z badaniami opisanymi w dostępnej literaturze. 
Odnotowano, że 2619 uczestników (4,5%) miało pierwszy udar podczas średniego okresu obserwacji 17,3±5,3 lat. Niekontrolowana i aktywna astma wiązała się ze zwiększonym ryzykiem udaru mózgu. Ponadto analizy podgrup wykazały, że powiązanie było silniejsze wśród osób palących oraz w przypadku mężczyzn, aniżeli wśród osób niepalących i kobiet. Stąd astma i interakcje związane z paleniem sugerują gorsze rokowanie u palaczy z astmą niż u osób niepalących. Badania podkreślają znaczenie rzucenia palenia u osób z astmą. W celu dalszego rozpoznania tematu przyszłe badania powinny wyjaśnić różnicę w ryzyku i mechanizmach między różnymi fenotypami astmy.

Źródło: Aivaras Cepelis, Ben M. Brumpton, Lars E. Laugsand, Arnulf Langhammer, Imre Janszky, Linn B. Strand. Asthma, asthma control and risk of ischemic stroke: The HUNT study. Respiratory Medicine: X, Vol. 2, 11. 2020, doi.org/10.1016/j.yrmex.2019.100013.

Związki biologiczne czynne czosnku: czy mogą korzystnie działać w profilaktyce leczenia chorób nowotworowych? 

Wyniki badań epidemiologicznych, eksperymentalnych i klinicznych z ostatnich lat wskazują na szeroki zakres korzyści zdrowotnych spożycia czosnku. Obok obniżania poziomu lipidów i ciśnienia tętniczego krwi oraz hamowania rozwoju drobnoustrojów (wirusowych, grzybowych i bakteryjnych) wskazuje się na możliwe działanie przeciwnowotworowe.

W prezentowanej pracy przedstawiono mechanizmy działania wybranych składników czosnku, wskazując na ich możliwy wpływ na leczenie chorób nowotworowych. Działanie czosnku w dużej mierze przypisano następującym właściwościom: tłumienie mutagenezy, zmiatanie wolnych rodników, regulowanie aktywności enzymów, hamowanie fałdowania białka w retikulum endoplazmatycznym i bezpośredni wpływ na komórki zmienione nowotworowo poprzez ograniczenie ich proliferacji czy zmniejszenie oporności na apoptozę. Autorzy podkreślają, iż pomimo obiecujących badań in vitro i silnego prawdopodobieństwa działania przeciwnowotworowego wykazanego w wielu badaniach na zwierzętach dowody z badań klinicznych z użyciem różnych form czosnku są niespójne. Przede wszystkim biodostępność istotnych składników zawierających siarkę różni się znacznie między surowym czosnkiem, ekstraktami a konkretnymi formułami preparatów czosnkowych używanymi w badaniach. Ponadto autorzy w wyniku przeprowadzonych badań własnych, przy wykorzystaniu iniekcji jako metody podania związków czynnych czosnku, sugerują, że substancje biologicznie czynne surowego czosnku nie muszą przechodzić przez przewód pokarmowy, aby wykazały efekt terapeutyczny. Niespójność wyników eksperymentalnych może być więc spowodowana zróżnicowaniem w obrębie metody podawania lub procesem przygotowania. 
Przywołane wyniki należy interpretować ostrożnie. Więcej badań epidemiologicznych, zwłaszcza prospektywne badania kohortowe na dużą skalę, z pewno...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy