Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia farmaceutyczne

31 sierpnia 2021

NR 4 (Sierpień 2021)

Wiadomości dietetyczno-farmaceutyczne

16

Napój funkcjonalny poprawiający jakość snu

Napoje funkcjonalne mogą stanowić cenny składnik diety człowieka, który nie tylko zapewnia niezbędne nawodnienie, ale także dostarcza ważne związki bioaktywne, które mogą działać wspomagająco w procesie leczenia lub zapobiegać chorobom przewlekłym.

POLECAMY

Jednym z obszarów rynku napojów funkcjonalnych, który odnotowuje wzrost popytu w ostatnich latach, są napoje promujące relaks i sen. Sen jest podstawowym procesem biologicznym, przy czym optymalny sen definiuje się jako sen o odpowiedniej długości, jakości i czasie. Jest regulowany przez szereg neuroprzekaźników, które z kolei są regulowane przez przyjmowanie w diecie niezbędnych związków bioaktywnych (m.in. L-tryptofan (L-TRP), L-cysteina (L-CYS), witamina B12, B6, C, D, Mg, Zn). Autorzy cytowanego przeglądu dokonali oceny wybranych związków bioaktywnych w celu opracowania funkcjonalnego napoju poprawiającego jakość snu, a także skuteczności tradycyjnych napojów nasennych (takich jak mleko i rumianek). Zwrócono uwagę, że istotnym czynnikiem wpływającym na jakość snu jest stan zapalny organizmu. Stres oksydacyjny prowadzi do nadmiernego wzbudzenia glutaminianu i aktywacji szlaku kinureniny, co skutkuje z jednej strony zmniejszeniem wychwytu L-CYS, z drugiej przekierowaniem L-TRP, co istotnie obniża jakość snu. Stąd stosowanie związków o właściwościach przeciwutleniających, takich jak L-teanina (L-THE), N-acetylocysteina oraz witaminy C i D, może skutecznie poprawiać jakość snu poprzez redukcję stresu oksydacyjnego. Podsumowując – bioaktywne związki zidentyfikowane w tym przeglądzie odgrywają zasadniczą rolę w syntezie i regulacji ważnych neuroprzekaźników biorących udział w cyklu snu i czuwania. Istnieje również duży potencjał do włączenia ich do wielu napojów funkcjonalnych, jako głównego składnika samodzielnie lub w połączeniu. Przyszłe badania powinny rozważyć dawkowanie i interakcje z matrycą napoju, lekami czy innymi nutraceutykami, a także biodostępność pożądanych składników podczas przechowywania oraz profil sensoryczny opracowywanych napojów.

A. Bulman, N.M. D’Cunha, W. Marx, A.J. McKune, R. Jani, N. Naumovski. Nutraceuticals as Potential Targets for the Development of a Functional Beverage for Improving Sleep Quality. Beverages 2021, 7(2), 33; https://doi.org/10.3390/beverages7020033

Potencjalny wpływ selenu na reakcję alergiczną na białko serwatkowe

Alergia na mleko krowie jest powszechną alergią pokarmową u małych dzieci i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju innych chorób alergicznych.

Selen w diecie (Se), jeden z niezbędnych mikroelementów dla ludzi i zwierząt, jest ważnym biopierwiastkiem, który może wpływać zarówno na wrodzoną, jak i adaptacyjną odpowiedź immunologiczną. Jednak wpływ Se na alergię pokarmową jest nadal w dużej mierze nieznany. Przywołana publikacja traktuje o doświadczeniu, w którym sprawdzono, czy suplementacja diety Se może hamować alergię pokarmową wywołaną serwatką w modelu badań na zwierzętach. Trzytygodniowe samice myszy uczulono dożołądkowo białkiem serwatkowym oraz toksyną przecinkowca cholery i losowo przydzielono do otrzymania kontrolnej diety o niskiej, średniej lub wysokiej zawartości Se. W badanych grupach myszy po prowokacji serwatką zaobserwowano ostre objawy alergii, zwiększenie poziomu specyficznej dla alergenu immunoglobuliny (Ig) E i degranulację komórek tucznych. Temperatura ciała była znacząco wyższa u myszy, które otrzymywały dietę z pożywką Se 60 minut po doustnej prowokacji serwatką w porównaniu z grupą kontrolną dodatnią, co wskazuje na upośledzoną anafilaksję. Ponadto odnotowano zmniejszenie swoistych dla antygenu immunoglobulin, a także obniżenie poziomu proteazy komórek tucznych (mMCP-1). Autorzy badania wnioskują, że doustna suplementacja Se może modulować reakcje alergiczne na serwatkę, chociażby przez zmniejszenie swoistych odpowiedzi przeciwciał.

X. Zhao, S. Thijssen, H. Chen, J. Garssen, L.M.J. Knippels, A. Hogenkamp. Selenium Modulates the...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy