Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczno-farmaceutyczne

30 czerwca 2021

NR 3 (Czerwiec 2021)

Wiadomości dietetyczno-farmaceutyczne

20

Substancje bioaktywne jadalnych kwiatów otwierają nowy rozdział żywności funkcjonalnej

Zapotrzebowanie na bardziej atrakcyjną i wysokiej jakości żywność wzrasta z każdym dniem. 

POLECAMY

Rosnące zainteresowanie żywnością funkcjonalną i nutraceutykami skutkuje poszukiwaniem alternatywnych form produktów spożywczych mających pozytywny wpływ na zdrowie, ale i samopoczucie człowieka. Naukowcy z Indii wskazują więc na jadalne kwiaty jako możliwe do szerszego wykorzystania w produkcji żywności funkcjonalnej. Kwiaty, uznane za nietrujące, nadają każdej potrawie nowy kolor, konsystencję i świeżość, a oprócz tego są źródłem substancji bioaktywnych. Za prozdrowotne działanie jadalnych kwiatów odpowiadają różne związki biologicznie czynne, takie jak flawonoidy, antocyjany, karotenoidy i fenole. Przywołane w publikacji doniesienia dotyczące składu odżywczego i potencjalnych korzyści zdrowotnych jadalnych kwiatów potwierdzają słuszność wykorzystania ich w codziennej diecie. Niemniej jednak autorzy podkreślają, że ze względu na krótki okres kwitnienia większość kwiatów jest spożywana przez miejscową ludność i ogranicza się do wykorzystania sezonowego. Podjęto niewiele prób wykorzystania jadalnych kwiatów na większą skalę. W tym celu autorzy przedstawili prace badawcze nad kwiatami jadalnymi obejmujące różne gatunki kwiatów, różniące się składem odżywczym i fitochemicznym, korzyściami zdrowotnymi, tradycyjnym zastosowaniem czy funkcjonalnością. Przywołane w przeglądzie kwiaty z podziałem ich pochodzenia i zastosowania obejmują również gatunki rosnące w Polsce, jak np. fiołek ogrodowy, nagietek lekarski czy wyżlin większy zwany potocznie lwią paszczą. Wskazuje się na potencjał produktów spożywczych zawierających jadalne kwiaty, nie tylko ze względu na możliwe oddziaływanie ponadodżywcze, ale także w ujęciu marketingowym.

P. Kumaria, Ujala, B. Bhargava. Phytochemicals from edible flowers: Opening a new arena for healthy lifestyle. Journal of Functional Foods, Vol. 78, March 2021, 104375, https://doi.org/10.1016/j.jff.2021.104375.

Neuroprotekcyjne właściwości kawy

Kawa jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie i jest szczególnie ceniona ze względu na jej właściwości organoleptyczne, a także działanie pobudzające.

Autorzy przywołanego przeglądu wskazują na potencjalne korzyści zdrowotne wynikające właśnie ze spożywania kawy. Choroby neurodegeneracyjne to dobrze znany rodzaj schorzeń i poważny problem zdrowotny, silnie związany ze starzeniem się światowej populacji. Wpływ kawy i jej związków na te zaburzenia w ostatnich latach był szeroko badany. Celem cytowanego przeglądu była ocena rzeczywistego wpływu spożycia kawy na wystąpienie, rozwój i przebieg zaburzeń neurodegeneracyjnych, poprzez przegląd literatury i podsumowanie najważniejszych artykułów z ostatnich 10 lat.
Stwierdzono korelacje między spożyciem kawy a działaniem neuroprotekcyjnym. Najczęściej badanymi obszarami były zaburzenia funkcji poznawczych, mianowicie choroby Parkinsona i Alzheimera. Wskazuje się, że ryzyko wystąpienia takich chorób spada przy umiarkowanym lub dużym spożyciu kawy. Związkami wykazującymi potencjalne działanie neuroprotekcyjne są przede wszystkim kofeina i jej metabolity oraz pozostałe z grupy związków fenolowych. Autorzy zwracają uwagę, że ilości i interakcje pomiędzy nimi, a także procesy przetwarzania ziaren kawy (np. prażenie) i ich dalsze przechowywanie mają wpływ na oczekiwane wyniki neuroprotekcji. Niemniej jednak pomimo potrzeby dalszych badań, według autorów przeglądu, kawę można uważać przynajmniej za uzupełnienie leczenia chorób 
neurodegeneracyjnych.

S.M. Carneiro, M. Beatriz, P.P. Oliveira Rita, C. Alves. Neuroprotective properties of coffee: An update. Trends in Food Science & Technology Vol. 113, July 2021, Pages 167–179, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.04.052.

Prawdopodobne me

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy