Dołącz do czytelników
Brak wyników

Najnowsze doniesienia dietetyczno-farmaceutyczne

3 marca 2021

NR 1 (Luty 2021)

Wiadomości dietetyczno-farmaceutyczne

0 205

Akceptacja konsumentów alternatywnych białek dla mięsa i mięsa hodowlanego, pochodzących z roślin strączkowych, glonów i owadów

Wzorce żywieniowe konsumentów mają znaczący wpływ na zdrowie osobiste, ale także na kondycję środowiska naturalnego.

POLECAMY

Autorzy cytowanego przeglądu podsumowali informacje zebrane z 91 artykułów, koncentrując się na czynnikach wpływających na akceptację przez konsumentów pięciu alternatywnych dla mięsa źródeł białek: roślin strączkowych, alg, owadów, substytutów mięsa pochodzenia roślinnego (burgery roślinne) i mięsa hodowlanego. Analizowane dane w przeglądzie pochodziły głównie z krajów zachodnich, takich jak Holandia, Włochy czy Niemcy, niemniej jednak kilka badań zawierało porównanie między krajami zachodnimi i niezachodnimi. Te porównania są szczególnie interesujące w kontekście owadów i wodorostów. Czynniki akceptacji różnych alternatywnych białek charakteryzowane są przez: smak i walory zdrowotne, zażyłość, postawy, neofobię żywieniową, wstręt i normy społeczne. Stwierdzono, że akceptacja alternatywnych białek jest stosunkowo niska (w porównaniu z mięsem), a najniższe wartości akceptacji dotyczą białka pochodzącego od owadów. Na przykład uczestnicy przywołanych badań byli znacznie mniej skłonni do spróbowania przekąsek z owadów w porównaniu z innymi przekąskami z soczewicy czy wodorostów. Stąd zwraca się uwagę, że w przypadku akceptacji źródła białka z owadów bardziej istotne wydają się czynniki pobudzające znajomość i procesy neofobii żywieniowej i obrzydzenia. Nie jest zaskoczeniem obserwacja, że najwyższy poziom akceptacji dla alternatywnych białek wykazano dla roślin strączkowych i substytutów mięsa pochodzenia roślinnego. 

Onwezen M.C., Bouwman E.P., Reinders M.J., Dagevos H. A systematic review on consumer acceptance of alternative proteins: Pulses, algae, insects, plant-based meat alternatives, and cultured meat. Appetite, Vol. 159, 1 April 2021. doi.org/10.1016/j.appet.2020.105058.

Kierunki badań warte uwagi w 2021 r.

Ten rok zapowiada się niezwykle obiecująco pod względem postępu biotechnologicznego. Nic dziwnego, że temat COVID-19 zdominuje rozwój badań na wielu płaszczyznach. Od innowacyjnych szczepionek po nową generację sztucznego węchu, neurobiologię i spektrometrię masową.

Termicznie stabilne szczepionki. Opracowywanie i wprowadzanie na rynek bezpiecznych, skutecznych i szeroko dostępnych szczepionek przeciwko nowym chorobom zakaźnym w rekordowo krótkim czasie w żadnym innym momencie nie okazało się pilniejsze niż w trwającej pandemii COVID-19. Szczepionki informacyjne RNA wewnątrz nanocząstek lipidowych przeszły cały proces wytwórczy od sekwencji do klinicznego potwierdzenia słuszności koncepcji i analizy okresowej w niebywale krótkim czasie. W perspektywie kolejnych prac nad szczepionkami rozważa się innowacyjne technologie mające na celu zwiększenie ich dostępności, specyficzności czy możliwości ułatwienia ich przechowywania i transportu.
Hologramy w mózgu. Optogenetyka – techniki kontrolowania aktywności określonych komórek i obwodów mózgowych – wzbudziła ekscytację w dziedzinie neuronauki od czasu jej pojawienia się w 2005 r. Wskazuje się, że w 2021 r. te narzędzia będą miały przełomowe znaczenie. Klasyczne metody umożliwiały wzbudzanie światłem poszczególnych neuronów, jednak ze względów technicznych nie pozwalały na stworzenie wiarygodnych algorytmów symulacji naśladujących naturalną aktywność. Dzięki postępom w optyce powstała metoda badań oparta na podziale światła lasera na wiele wiązek, które tworzą kształt neuronów. Możliwe jest generowanie hologramów w celu precyzyjnej stymulacji neuronów w złożonych wzorach czasowych w trzech wymiarach. Obecnie są już dostępne mikroskopy wykorzystujące holografię w swoich systemach obrazowania dwufotonowego. Neurolodzy mogą zrobić zdjęcie przez mikroskop, oznaczyć neurony, które chcą aktywować, a oprogramowanie generuje hologramy pasujące do tych wzorców aktywacji.
Konstrukcja przeciwciał. Przeciwciała są stosowane w terapii od połowy lat 90. XX wieku. Jednak dopiero w ciągu ostatnich kilku lat, kiedy naukowcy odkryli, w jaki sposób struktura przeciwciał wpływa na ich funkcję, naprawdę zaczęto odkrywać ich potencjał. W obliczu trwającej pandemii terapie przeciwciałami nabrały nowego znaczenia. Dzięki postępowi w dziedzinie biologii molekularnej możliwa staje się szybka modyfikacja przeciwciała, aby lepiej wykorzystywać układ odpornościowy do zwalczania wielu jednostek chorobowych.
Trzy nowe technologie sekwencjonowania pojedynczych komórek. Komórki ciała pełnią wiele różnych funkcji, a przy tym wszystkie pochodzą z jednej komórki i jednego genomu. Naukowcy od lat poszukują odpowi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Food Forum w wersji papierowej lub cyfrowej,
  • Nielimitowany dostęp do pełnego archiwum czasopisma,
  • Możliwość udziału w cyklicznych Konsultacjach Dietetycznych Online,
  • Specjalne dodatki do czasopisma: Food Forum CASEBOOK...
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy