Dołącz do czytelników
Brak wyników

Newsy

6 października 2020

Raport GfK: Co drugi Polak czuje się dotknięty zmianami w środowisku

132

Już 42% gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, a 48% w Polsce odczuwa negatywny wpływ zmian środowiskowych na swoje życie. Wiele osób podejmuje jednak walkę ze złymi nawykami, a do pozytywnych postaw najskuteczniej przekonują je… dzieci. Takie dane płyną z najnowszego raportu „Who cares? Who does?” opracowanego przez GfK.

Najnowsze badanie GfK, przeprowadzone w 19 krajach na całym świecie, w tym m.in. w Polsce, pokazuje, że konsumenci coraz częściej zmieniają swoje zachowania w trosce o ochronę środowiska. Już cztery na dziesięć (42%) gospodarstw domowych w Unii Europejskiej twierdzi, że osobiście dotknęły ich problemy środowiskowe, takie jak zmiany klimatu, nadmierne zużycie plastiku czy marnowanie żywności. W Polsce podobne odczucia miało 48% nabywców, co plasuje nasz kraj na 9. miejscu zestawienia.

POLECAMY

Plastik? Nie, dziękuję

Za radykalizacją postaw idą także konkretne zachowania podczas zakupów. W minionym roku więcej niż jedno na trzy gospodarstwa domowe w Europie zaprzestało zakupu usług i/lub produktów ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko lub społeczeństwo. W Polsce na takie działania zdecydowało się 31% shopperów, co daje nam 7. miejsce we Wspólnocie (wśród badanych krajów).

fot. Izabela Jagodzińska

– Troskę o środowisko i zrównoważony rozwój doskonale obrazują nasze codzienne zakupy. W sklepach trendy proekologiczne nie straciły na znaczeniu nawet w trudnym okresie pandemii, dlatego żadna marka nie może sobie dziś pozwolić na ich lekceważenie. Okazało się, że konsumenci nie zrezygnowali z walki o zrównoważony rozwój również wtedy, gdy na dobre zniknął on z głównego nurtu debaty publicznej, a absolutnym tematem numerem jeden stało się bezpieczeństwo – zauważa Izabela Jagodzińska, dyrektor ds. zarządzania zaawansowanymi badaniami w dziale Panelu Gospodarstw Domowych.

Mali, ale bardzo wpływowi

Z raportu GfK wynika, że największy wpływ na nasze zachowania zakupowe, w kontekście dbałości o środowisko, mają obecnie młodzi członkowie naszych rodzin. Na kluczową rolę dzieci wskazało aż 45 proc. osób zarządzających gospodarstwami domowymi. Wśród najbardziej wpływowych osób znaleźli się również przyjaciele (42%), małżonkowie (37%) i rodzice (19%). Konsumenci znacznie rzadziej liczyli się zaś ze zdaniem polityków (14%), influencerów (13%) i celebrytów (9 proc.).

Wyniki różniły się jednak znacząco w zależności od kraju. Dla przykładu w Polsce, nieco częściej wskazywali byli przyjaciele (45%), zaś na dzieci wskazało 44% badanych, czyli więcej niż w innych krajach regionu, w tym m.in. Czechach, Słowacji czy Niemczech. Dużo większy wpływ na trendy zakupowe najmłodsi mieli z kolei w Europie Zachodniej – we Francji, Hiszpanii czy Portugalii, a dużo rzadszy – w Stanach Zjednoczonych.

Świat zacznijmy zmieniać od siebie

Dane za rok 2020 pokazują, że kupujący coraz bardziej wierzą, że ich zachowania zakupowe mogą mieć pozytywny wpływ na środowisko. W ich opinii największą rolę w ograniczaniu szkodliwych działań dla środowiska odgrywają dziś jednak producenci, na których wskazało aż 47% badanych. Na drugim miejscu znaleźli się politycy (29%), zaś grupa 20% shopperów wskazała sama na siebie. Najrzadziej za zaniedbania w zakresie zrównoważonego rozwoju badani obwiniali sprzedawców detalicznych (zaledwie 4%). 

– Rosnącą świadomość konsumentów w zakresie dbałości o środowisko najlepiej wyrażają liczby. Już 31% gospodarstw domowych w Polsce dba o to, by kupowane przez nie przedmioty nie były owijane w folię, co w dobie pandemii i niezwykle wyśrubowanych standardów bezpieczeństwa należy uznać za niezwykły wynik. Fakt, że wielu kupujących chce eliminować odpady, nawet w tak trudnym czasie, napawa optymizmem – mówi Izabela Jagodzińska.

Producenci i detaliści przed dużym wyzwaniem

Ekspert GfK przypomina, że odsetek kupujących, którzy aktywnie unikają odpadów z tworzyw sztucznych, różni się znacznie w poszczególnych krajach. Niemieccy nabywcy w najwyższym stopniu deklarują unikanie kupowania produktów w opakowaniach z plastiku, wśród Polaków, Hiszpanów czy Brytyjczyków co trzeci shopper tak robi, ale np. wśród czeskich nabywców jedynie 15% deklaruje, że jest to kwestia, która kieruje ich decyzjami zakupowymi.

– W większości państw wzrost proekologicznych postaw jest jednak bardzo wyraźny, co nie umyka uwadze producentów i detalistów. Ci systematycznie dostosowują swoją ofertę do nowych trendów i coraz częściej rezygnują z rozwiązań, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na środowisko. Dziś kupujący są w stanie bez problemu rozpoznać marki zaangażowane w ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko i coraz częściej rezygnują z wyboru brandów, kojarzących się np. z nadmierną produkcją plastiku. Przed całym sektorem FMCG stoi więc ogromne wyzwanie, polegające na znalezieniu idealnego balansu pomiędzy przyciągnięciem klientów i dostarczeniem produktów w standardzie zgodnym z aktualnymi normami zrównoważonego rozwoju – podsumowuje Izabela Jagodzińska.

 

Przypisy