Dołącz do czytelników
Brak wyników

Na czasie

27 maja 2021

Przychodzi alergik do farmaceuty, czyli jaką pomoc możemy otrzymać w aptece w okresie pylenia?

0 215

Sezon alergiczny w pełni. Co zrobić, jeśli najbliższy wolny termin wizyty do lekarza jest daleki, a dolegliwości związane z alergią nie pozwalają normalnie funkcjonować? Na pomoc przychodzi farmaceuta, którego kompetencje zostały znacznie rozszerzone 16 kwietnia br. zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie farmaceuty.

Na alergie sezonowe, które są częstym schorzeniem przewlekłym, cierpi już co czwarty Polak. Ich objawy występują po kontakcie z alergenem, szczególnie w sezonie, kiedy natura budzi się do życia, a niestety nie dla wszystkich kwitnące rośliny są źródłem jedynie  pięknego zapachu. Gdy natychmiastowe umówienie się na wizytę lekarską jest niemożliwe, pacjent udaje się w pierwszej kolejności do farmaceuty. Oczekuje pomocy, by zniwelować alergiczne dolegliwości, liczy na fachową poradę i wskazanie odpowiedniego leczenia farmakologicznego w granicach kompetencji i możliwości farmaceuty.

Farmaceuta na pierwszej linii frontu 

POLECAMY

Od początku pandemii koronawirusa  w aptekach zapanował wzmożony ruch. Wielu pacjentów udaje się do apteki nie tylko po leki, ale przede wszystkim po poradę farmaceutyczną, kiedy dostanie się do lekarza okazuje się niemożliwe. Czasem objawy alergiczne są tak wzmożone, że potrzebna jest szybka interwencja farmakologiczna. Tu z pomocą przychodzi farmaceuta który, instruuje jak i kiedy stosować leki, w jakich warunkach należy je przechowywać, informuje co zrobić, gdy wystąpią niekorzystne interakcje między lekarstwami. Posiada również szeroką wiedzę z zakresu reakcji alergicznych wywołanych przez leki. Niejednokrotnie doradza, jaki lek dobrać odpowiednio do towarzyszących dolegliwości.

foto. dr n. farm. Piotr Merks

Opieka farmaceutyczna polega na tym, że pacjent w każdej chwili może zwrócić się do farmaceuty, kiedy ma wątpliwości jak stosować lek, co ma zrobić, kiedy wystąpią działania niepożądane. Farmaceuta to zawód zaufania publicznego, dlatego niejednokrotnie pacjent wybierając się do apteki oczekuje konsultacji zdrowotnych, fachowych porad odnośnie przyjmowanych leków. Ustawa o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie 16 kwietnia br. to duża zmiana, która pozytywnie wpłynie na pacjentów, odpowiednie monitorowanie farmakoterapii, wzmocni współpracę między lekarzem a farmaceutą, a także zmieni obraz farmaceuty i podniesie rangę tego zawodu. - dr n. farm. Piotr Merks z Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Współpraca farmaceuty i lekarza niezbędna w trosce o dobro pacjenta 

Zawód lekarza i farmaceuty łączy przede wszystkim jedno: dobro pacjenta. Odpowiednia komunikacja między tymi dwiema grupami zawodowymi ułatwia im wykonywanie swojej pracy. Przekazywanie ważnych wiadomości, wymiana informacji na temat stosowanych przez pacjenta leków, rekomendacje dotyczące wprowadzenia lub zaprzestania ich brania – to wszystko przekłada się na odpowiednią opiekę i bezpieczeństwo pacjenta w procesie leczenia. Z badania przeprowadzonego wśród studentów farmacji i kierunku lekarskiego, wynika, że zarówno jedni, jak i drudzy uważają, że współpraca między lekarzem i farmaceutą ma pozywany wpływ na leczenie pacjenta. 90 proc. studentów farmacji oraz blisko 50% studentów kierunku lekarskiego jest takiego zdania. O odpowiednie relacje farmaceuty z lekarzem warto zadbać już na etapie studiów, kiedy wzajemne relacje zaczynają się dopiero kształtować. Za takim rozwiązaniem optuje 91 proc. studentów farmacji i 42 proc. studentów kierunku lekarskiego. Ta część studentów uważa, że komunikacja i współpraca pomiędzy farmaceutą a lekarzem powinna być jednym z elementów studiów.[2]  ​

Współpraca lekarza i farmaceuty powinna być ważnym elementem już na etapie studiów. Wypracowanie odpowiednich zachowań, relacji, nawyków doprowadzi do lepszej współpracy w przyszłości. Te nawyki o wiele łatwiej jest kształtować wśród osób, które dopiero kończą studia i wchodzą na rynek pracy. Model takiej współpracy, gdzie dobro pacjenta jest najważniejsze i dba  o nie lekarz i farmaceuta, sprawdza się od lat w wielu krajach w Europie i na świecie. - dr n. farm.  Piotr Merks z Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Edukacja na temat współpracy w Internecie

Przeładowanie liczbą zajęć, podejmowanie staży, działalności naukowej, coraz szybszy tryb życia – to wszystko nie zawsze pozwala na rozwój umiejętności miękkich po za miejscem nauki. Pandemia COVID-19 mocno przyśpieszyła rozwój narzędzi online w edukacji. W ramach wsparcia studentów farmacji i kierunku lekarskiego, Gedeon Richter Polska po raz siódmy ruszyła z programem Recepta na sukces. W tym roku skupia się on na zmianach, które dotyczą ustawy o zawodzie farmaceuty. W ramach działań edukacyjnych prowadzone są streamingi z ekspertami w dziedzinie farmacji, prawa i komunikacji. Można je oglądać w czasie rzeczywistym, jak i po ich zakończeniu. To darmowe narzędzie edukacji, z którego po pierwszym streamingu VII edycji programu Recepta na sukces #WSPÓLNIEwobliczuzmian, skorzystało kilka tysięcy  studentów. Streamingi prowadzone są na podstawie diagnozy potrzeb studentów płynącej z badania ankietowego na grupie 267 studentów kierunku lekarskiego i farmacji.

[1] Badanie Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce prowadzone przez Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z inicjatywy Ministra Zdrowia.
[2] Badanie opinii wśród studentów kierunku lekarskiego i farmacji na temat wzajemnego postrzegania swoich zawodów, n= 267. Studenci kierunku farmacji – 136 ankietowanych, kierunek lekarski – 131.  Badanie zrealizowane metodą ankiet internetowych przez LoveBrands Medical na zlecenie Gedeon Richter Polska.

#####

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. W 2017 roku firma Richter osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 1,4 mld euro (1,6 mld dol.), a jej wartość giełdowa wyceniana była na 4,1 mld euro (4,9 mld dol.). Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych. Więcej informacji: www.gedeonrichter.pl

Przypisy