Pomoc trafiła do ponad 718 tysięcy osób potrzebujących!

Newsy

Podsumowaliśmy Podprogram 2019 POPŻ – w jego ramach przekazaliśmy aż 38 198 ton żywności – to fantastyczny wynik! Z tych produktów przygotowano 1,9 mln posiłków oraz ponad 3,3 mln paczek żywnościowych.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 to projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD), który zapewnia wsparcie osobom najuboższym. Za zarządzanie programem odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, natomiast za proces dystrybucji żywności - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Z pomocy mogą skorzystać m.in. osoby starsze, chore, bezrobotne, niepełnosprawne, które uzyskały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Paczki i posiłki trafiają do beneficjentów w całej Polsce poprzez 31 Banków Żywności, które współpracują z 1448 lokalnymi organizacjami partnerskimi.

– POPŻ to niezwykła inicjatywa, bo opiera się na partnerstwie instytucji publicznych, samorządowych i organizacji pozarządowych, bez którego trudno byłoby zorganizować wsparcie na tak dużą skalę. Dzięki temu, że działamy razem, wszystko przebiega sprawnie i docieramy do najbardziej potrzebujących. A tych niestety przybywa… W Polsce 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie, a z powodu pandemii w ciężkim położeniu są najsłabsi, którzy już i tak wcześniej borykali się z wieloma problemami. Dlatego bardzo się cieszymy, że kolejny rok koordynujemy ten program.komentuje Beata Ciepła, Wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności i Prezes Banku Żywności w Krakowie.

POLECAMY

W Podprogramie 2019 ze wsparcia skorzystały aż 718 532 osoby, które otrzymały posiłki oraz artykuły spożywcze, w tym m.in. makaron, ryż, mleko, ser, konserwy, olej czy cukier.

Ale POPŻ to nie tylko pomoc żywnościowa – to również działania towarzyszące, dzięki którym jego odbiorcy zdobywają wiedzę i umiejętności. W tej edycji edukatorzy Banków Żywności przeprowadzili prawie 5,5 tys. warsztatów kulinarnych, dietetycznych, na temat niemarnowania jedzenia, finansowych i innych działań aktywizujących dla ponad 58 tysięcy osób. Podczas tych zajęć uczestnicy nie tylko mieli szansę nauczyć się gotować zdrowe i smaczne potrawy, ale też zarządzać domowym budżetem oraz uświadomić sobie, jak poważne konsekwencje wynikają z marnowania żywności.

Kolejny etap projektu POPŻ 2014-2020, podprogram 2020, właśnie się rozpoczął, więcej informacji o programie: POPZ 2014-2020.

 

O Federacji Polskich Banków Żywności

Federacja Polskich Banków Żywności to organizacja pożytku publicznego zrzeszająca 31 Banków Żywności w całej Polsce. Każdy z nich codziennie odbiera z supermarketów niesprzedane, dobre jakościowo produkty, które następnie trafiają do organizacji pomocowych, np. jadłodajni, Domów Pomocy Społecznej, świetlic środowiskowych, noclegowni, hospicjów, domów dziecka czy ośrodków wsparcia dla samotnych matek. Tylko w 2019 r. udało nam się przekazać im 50 tysięcy ton artykułów spożywczych. Poza ratowaniem żywności Federacja zajmuje się edukacją i działaniami mającymi na celu wzrost świadomości ekonomicznych, społecznych i ekologicznych konsekwencji marnowania żywności wśród konsumentów.

WWW
Facebook
Instagram

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI