Pierwszy dzień największych targów online dla branży spożywczej – już za nami!

Na czasie

Pierwszy dzień Targów WorldFood Poland już za nami. Informacje spływające do organizatorów dowodzą, że wydarzenie to okazało się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Już w godzinach porannych w platformie dla uczestników oraz gości Targów zalogowanych było niemal 2000 użytkowników!

Targi online – alternatywa, na którą czekała branża

Choć światowa pandemia zburzyła dotychczasowy porządek w wielu obszarach naszego funkcjonowania, to nie zamroziła na szczęście jednego: ludzkiej pomysłowości oraz innowacyjności.

Dzięki takim inicjatywom jak targi organizowane w przestrzeni wirtualnej, branża spożywcza może nadal harmonijnie funkcjonować.

POLECAMY

Przedsiębiorcy mogą nie tylko cały czas nawiązywać nowe kontakty, lecz także wymieniać się doświadczeniami i poglądami na sprawy, którymi na co dzień żyją.

Debata inauguracyjna

Debatę inaugurującą Targi rozpoczął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, który objął imprezę patronatem honorowym. Problemem poruszonym na pierwszej konferencji było zjawisko, które od ponad roku nie znika z czołówek serwisów informacyjnych. 

Tematem wystąpienia Ministra był „Wpływ pandemii COVID-19 na kształt międzynarodowego handlu w obszarze rolno-spożywczym - szanse dla polskich eksporterów żywności. Branża spożywcza dziś i jutro – obecne trendy konsumenckie i sprzedażowe a perspektywy".

Sytuacja w branży – okiem ministra

Minister Grzegorz Puda stwierdził, że pomimo światowego kryzysu wywołanego pandemią, handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi nie załamał się. W ubiegłym roku odnotowano 7% wzrost wartości eksportu, w stosunku do roku 2019. W 2020 r. eksport z Polski produktów rolno-spożywczych osiągnął rekordowy poziom 34 mld euro, czyli o 2,2 mld euro wyższą wartość niż w roku poprzednim.

Minister wskazał też czynnik, który może być powodem do optymizmu dla całej branży: saldo w obrotach artykułami rolno-spożywczymi było dodatnie i w 2020 r. osiągnęło poziom 11,7 mld EUR. Oznaczało to wzrost o ponad 11% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Grzegorz Puda wezwał również do solidarności z polskimi rolnikami, której przejawem powinno być sięganie po produkty wytworzone w kraju. W ten sposób mamy możliwość wspierania gospodarki i przezwyciężenia skutków pandemii.

Jest to istotne tym bardziej, że sytuacja epidemiczna wpłynęła i nadal wpływa na zmiany zachowań konsumenckich. Coraz więcej z nas sięga po żywność pochodzenia naturalnego, wytworzoną lokalnie, pochodzącą bezpośrednio od rolnika oraz z małych lokalnych przetwórni.

Szanse dla firm z branży

Ważnym motywem wystąpienia Ministra była kwestia zdobywania nowych rynków zbytu przez polskie firmy produkujące żywność i napoje.

Grzegorz Puda poinformował, że jego resort pracuje nad uzyskaniem dostępu dla kolejnych polskich produktów rolno-spożywczych do rynków trzecich.

Dodał, że równie ważnym obszarem działań Ministerstwa są: znoszenie ograniczeń w imporcie produktów rolno-spożywczych z Polski oraz zdobywanie rynków zbytu dla owoców świeżych i mrożonych.

Odpowiedzi na nurtujące branżę pytania

Po Ministrze Rolnictwa głos zabrali kolejni prelegenci, którzy poruszyli aktualne i ważne tematy, dotyczące bieżących problemów i odpowiadające na nurtujące pytania. Omówione zostały „Systemy  jakości w produkcji wieprzowiny i jej przetworów” oraz  „Podatek cukrowy – jakich produktów dotyczy, kto jest zobowiązany do jego zapłaty, w jakiej jest wysokości”.

Druga część dnia poświęcona była głównie omówieniu trendów na globalnym rynku żywności i napojów 2021 z różnych perspektyw . Prezentacja Pani Honoraty Jarockiej z firmy Mintel przyciągnęła wielu przedsiębiorców szukających inspiracji do rozwoju firmy i wprowadzania nowych produktów na rynek zgodnie z aktualnymi tendencjami. Konferencje pierwszego dna zakończyły się prezentacją Polskiej Wódki jako elementu dziedzictwa i tradycji kultury polskiej.

Strefa EXPO – wirtualne okno na świat dla przemysłu spożywczego

Odbywające się obecnie Targi to nie tylko wystąpienia ekspertów, lecz przede wszystkim to, co stanowi o istocie tego rodzaju spotkań – wymiana informacji i kontaktów.

Organizatorzy przygotowali strefę EXPO, w której umieścili wirtualne stoiska oraz profile wystawców, których jest w tym roku aż 160 a łączą się z Polską z 18 krajów. Strefa ta, oprócz funkcji prezentacji produktów, zapewnia również możliwość działań networkingowych.

Zapraszamy przed ekrany komputerów, laptopów i smartfonów!

Targi potrwają do 22 kwietnia. Lepszej okazji do nawiązania kontaktów biznesowych w branży spożywczej – w tym roku nie będzie!

Więcej informacji na temat Targów: https://www.worldfood.pl/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI