Ostatni dzwonek na zmiany

Na czasie

Wakacje sprawiły, że zainteresowanie tematem koronawirusa osłabło, a cała Europa wyraźnie poluzowała restrykcje i reżim sanitarny. Tymczasem wirusolodzy biją na alarm, że jesienią czeka nas drastyczny wzrost zakażeń, tym większy, że do SARS-CoV-2 dołączy wirus grypy. Szpitale już powinny zacząć przygotowywać się na prawdziwe oblężenie i zabezpieczyć w niezbędne środki ochrony, aby móc bezpiecznie i skutecznie leczyć pacjentów. Medisept, największy polski producent profesjonalnych środków do dezynfekcji ostrzega, że to ostatni dzwonek, by wyciągnąć wnioski z pierwszych tygodni pandemii i zapobiec ponowieniu sytuacji, kiedy szpitale zostają bez środków ochrony, a producenci  środków do dezynfekcji bez surowców.

Choć sytuacja wydaje się być ustabilizowana, a do obecności wirusa wszyscy się przyzwyczaili, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że pandemia wcale nie wyhamowała, a liczba zakażonych systematycznie rośnie. W Polsce, jak w większości krajów, po zniesieniu restrykcji, nastąpił moment rozluźnienia, potęgowany okresem wakacyjnym i ciepłą pogodą. Jednak coraz częściej pojawiają się głosy, że najgorsze dopiero przed nami, bo jesień to czas, gdy coraz groźniejszy staje się również wirus grypy. Czy szpitale są na to przygotowane, posiadają zapas środków ochronnych i dezynfekcyjnych? Czy są zabezpieczone umowami gwarantującymi realizację zamówień przez zagranicznych dostawców?

Co się dzieje, gdy wszystkiego brakuje?

POLECAMY

Pierwsze tygodnie pandemii pokazały, jak bardzo polskie szpitale są uzależnione od zagranicznych dostawców środków dezynfekcyjnych. W sytuacji kryzysowej nie byli oni w stanie sprostać zamówieniom, ze względu na wzrost sprzedaży na rodzime rynki, nie ponosząc odpowiedzialności za niewywiązanie się z umów przetargowych i pozostawiając nasze ośrodki lecznicze bez żadnego zabezpieczenia. Kryteria dotychczas regulujące istniejący w Polsce system zaopatrywania szpitali, w obliczu pandemii okazały się niewystarczające. W krytycznym momencie Agencja Rezerw Materiałowych dostarczyła podstawowe środki dezynfekcyjne głównie do szpitali jednoimiennych, jednak duża liczba placówek była zmuszona do wstrzymania planowanych zabiegów, bądź ograniczenia działalności w inny sposób w konsekwencji braku m.in. produktów do dezynfekcji.

– Osobnym wątkiem jest kwestia jakości środków do dezynfekcji dostarczonych przez Agencję Rezerw Materiałowych. W szpitalach na etapie przetargów określane są składniki zamawianych środków dezynfekcyjnych, na co mają działać i jakie są czasy ich działania – odpowiednio dostosowane do oddziałów, na których są stosowane. Na etapie przetargu żądamy od firm specyfikacji, pozwoleń i wyników określonych badań, natomiast środki, które otrzymaliśmy z ARM pochodziły z jednostek, które dotychczas się tym nie zajmowały.– podsumowuje Łukasz Wais prezes Centrum Medycznego w Łańcucie, które zostało przekształcone w szpital jednoimienny.

Zagrożenia wynikające z braku surowców

W tym samym czasie krajowi producenci profesjonalnych produktów biobójczych – jak Medisept – walczyli o dostęp do niezbędnych surowców, by móc zaspokoić lawinowy popyt na te produkty. Pandemia jasno pokazała, że uzależnienie produkcji środków do profesjonalnej dezynfekcji od spirytusu sprowadzanego z zagranicy jest błędem. W najbardziej newralgicznych momentach skutkuje to zatorami w zaopatrzeniu służby zdrowia, pomimo że polska baza surowcowa, jeśli chodzi o spirytus jest w stanie zaopatrzyć w pełnym zakresie zarówno część konsumpcyjną rynku, paliwową, jak i część przeznaczoną na produkcję środków dezynfekcyjnych.

– Jesteśmy największym producentem spirytusu w UE, jest on najwyższej jakości. Mamy zarówno duże przemysłowe, jak i małe gorzelnie, które mogą przestawić się na produkcję z konsumpcyjnej na inną. Problemem okazują się kwestie biurokratyczne związane z uzyskiwaniem odpowiednich pozwoleń na skażanie alkoholu przeznaczonego do produkcji profesjonalnej dezynfekcji. – wyjaśnia Witold Włodarczyk prezes Związku Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego.

Kluczowe surowce, strategiczne produkty

W sytuacji kiedy zbliża się okres mogący wywołać lawinowy wzrost zakażeń i zachorowań, z zaproszeniem do dialogu i propozycją rozwiązań występuje Medisept, największy polski producent i dostawca profesjonalnych środków do dezynfekcji dla branży szpitalnej.

– Uważam, że należy wyciągnąć wnioski i zrobić wszystko, aby sytuacja z początku pandemii się nie powtórzyła – mówi Przemysław Śnieżyński, prezes Medisept. – W obliczu nadchodzącego wzrostu zachorowań, by zapobiec związanemu z nimi kolejnemu kryzysowi, konieczne jest stworzenie listy surowców i produktów strategicznych oraz jak najszybsze wprowadzenie zmian legislacyjnych zapewniających wsparcie rodzimym producentom i dostawcom surowców, gwarantujące tym samym samowystarczalność produkcji i niezależność dostaw dla placówek służby zdrowia.

Proponowana lista produktów strategicznych obejmowałaby środki, które umożliwiają ratowanie życia, profilaktykę, zahamowanie rozwoju i walkę z epidemiami. Wśród nich wymieniane są: profesjonalne środki do dezynfekcji rąk, narzędzi i powierzchni, indywidualne środki ochrony, takie jak maski, fartuchy, przyłbice, rękawiczki, a także surowce niezbędne do produkcji tych materiałów.

Naprawić system w porę

W obecnej sytuacji zdominowania rynku przez podmioty globalne, brak wsparcia instytucjonalnego sprawia, że krajowi producenci skazani są na mniejszościowy udział w rynku. Co prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, kiedy zagraniczni dostawcy mogą wbrew umowom wycofać się z realizacji zamówień i pozostawić system opieki zdrowotnej bez właściwego zabezpieczenia w produkty strategiczne. Sytuacji nie poprawia fakt, że brakuje nam dywersyfikacji dostaw surowców oraz stabilnej bazy surowców własnych. By naprawić obecny stan uzależnienia od podmiotów zagranicznych, trzeba umożliwić polskim producentom surowców niezbędnych przy produkcji środków dezynfekcyjnych wejście na listę certyfikowanych dostawców European Chemicals Agency. Działania na rzecz podmiotów produkujących w Polsce, pomogą uniknąć ponownego kryzysu surowcowego w przypadku ewentualnego zamknięcia granic. Dowodem tego, jak potrzebne są regulacje dywersyfikujące produkcję i włączenie w nią polskich podmiotów jest kwietniowy brak izopropanolu, niezbędnego do  produkcji środków dezynfekcyjnych, a który nie jest w ogóle produkowany w Polsce.

Rozwiązania strategiczne

By uzdrowić system i uniknąć kolejnych kryzysów w zaopatrzeniu w produkty niezbędne w walce z epidemiami potrzebny jest dialog i wymiana informacji pomiędzy producentami, stroną rządową, a szpitalami. Zbudowanie krajowej, zależnej wyłącznie od czynników wewnętrznych produkcji i wsparcie przedsiębiorstw ze strony władz leży w ogólnym interesie społecznym. Walka z pandemią wirusa Sars-CoV-2 i właściwa analiza sytuacji powinny pomóc w stworzeniu elementarnego zaplecza produktów strategicznych na wypadek klęsk żywiołowych - kolejnej pandemii. Partnerska, a jednocześnie mająca na celu wsparcie rodzimych producentów, współpraca z Agencją Rezerw Materiałowych – np. zbyt w zakresie nadwyżki produkcji rocznej – umożliwi bezpieczny, stabilny rozwój branży w kierunku zaspokojenia w 100% polskich szpitali.

Więcej informacji o firmie na stronie: https://medisept.pl

Zapraszamy na naszego bloga: www.prawdziwadezynfekcja.pl

 

***

Medisept Sp. z o.o. jest w 100% polskim producentem kompleksowych rozwiązań w zakresie higieny i dezynfekcji. Od 25 lat dostarcza produkty dla sektora profesjonalnego: służby zdrowia, przemysłu i firm sprzątających, a od niedawna oferuje produkty dla klienta detalicznego. W 2014 roku firma uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce fabrykę i innowacyjne centrum badawcze w lubelskiej strefie ekonomicznej. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością dla produktów dezynfekcyjnych przeznaczonych do inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Spółka wytwarza produkty biobójcze do rąk i powierzchni zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji PLWMiPB. Jest pierwszą firmą, która stworzyła kompleksowy system bezpieczeństwa przeciwepidemicznego - rozwiązanie proceduralno-higieniczne zabezpieczające firmy przed zakażeniami - dedykowany dla wybranych sektorów niemedycznych m.in. dla branży beauty, HoReCa czy korporacji biurowych. W 2019 roku posiadała 10% udziału rynku zaopatrzenia w dezynfekcję. Zarząd firmy stanowią prezes (farmaceuta) Przemysław Śnieżyński oraz wiceprezes (lekarz epidemiolog) Waldemar Ferschke. Więcej informacji na www.medisept.pl

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI