Na co zwracać uwagę przy wyborze probiotyku?

Otwarty dostęp

Czym są probiotyki i jak się je stosuje?

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które podane w odpowiednich ilościach mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie gospodarza [1, 2]. Właściwości terapeutyczne i prozdrowotne probiotyków są szczepozależne. Oznacza to, że przebadanych i konkretnych właściwości charakterystycznych dla danego szczepu nie można ekstrapolować na cały gatunek. Przykładowo Lactobacillus rhamnosus PL1, gdzie PL1 określa konkretny szczep rodzaju Lactobacillus i gatunku Lactobacillus rhamnosus. O pożądanych właściwościach preparatów probiotycznych decydują warunki hodowli, a także pożywka. Ekspresja genetyczna określonych białek umożliwia uzyskanie konkretnych właściwości drobnoustrojów i określonego wpływu na mikrobiotę jelitową i zdrowie [2]. Nie jest warunkiem koniecznym szczepu probiotycznego, aby trwale kolonizował jelito [2, 3]. Probiotyki, jak większość bakterii, są wrażliwe na działanie antybiotyków, więc przy wybieraniu odpowiedniego preparatu warto kierować się danymi dotyczącymi wrażliwości bakterii na antybiotyki.

Probiotykami nazywa się preparaty, które spełniają poniższe kryteria:

  • zawierają żywe komórki bakteryjne, np. liofilizowane,
  • wpływają korzystnie na zdrowie.

Zawartość bakterii w preparacie jest bardzo różna, waha się od 105 do 1010 CFU/1 g. Jednostka CFU to jednostka tworząca kolonię (Colony-forming unit) [4].

POLECAMY

Preparaty probiotyczne są pochodzenia ludzkiego. Szczególnie wyróżnia się bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus, Bifidobacterium), charakteryzujące się wysoką zdolnością do adhezji (przylegania) do nabłonka jelitowego oraz regulacji pH i produkcji bakteriocyn. Istotne jest, aby przyjmowanie probiotyku odbywało się podczas posiłku, zwiększa to jego szanse na dostanie się do miejsca docelowego,...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI