Autor: Aleksandra Pituch-Zdanowska

dr n. o zdr.; dietetyk kliniczny, ModuLife ekspert; związana z Kliniką Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim dziećmi z różnymi schorzeniami układu pokarmowego oraz dziećmi z problemami wynikającymi z nieprawidłowego sposobu żywienia

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Dieta przy niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci

Niedokrwistość oznacza stan, który charakteryzuje się spadkiem parametrów morfologicznych układu czerwonokrwinkowego, takich jak: stężenie hemoglobiny, liczba erytrocytów, czy wartość hematokrytu. Najczęstszą przyczyną niedokrwistości na całym świecie jest niedobór żelaza (IDA – Iron Deficiency Anemia), a schorzenie to dotyczy szczególnie dzieci. W ich przypadku negatywne skutki wystąpienia IDA obejmują znacznie gorszy rozwój psychoruchowy, zaburzenia funkcji poznawczych oraz zaburzenia zachowania. Długotrwałe utrzymywanie się niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz brak wdrożonego leczenia może wpłynąć nieodwracalnie na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Z tego powodu IDA jest istotnym problemem w pediatrii, któremu należy zapobiegać poprzez jego wykrywanie na wczesnym etapie rozwoju. Wyróżnia się trzy główne przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza: nadmierne straty żelaza, zwiększone zapotrzebowanie oraz niedostateczne zaopatrzenie w żelazo, w tym niedostateczną podaż żelaza w diecie. W artykule omówiono zasady postępowania dietetycznego w przypadku występowania niedokrwistości z niedoboru żelaza u dzieci.

Czytaj więcej

Eozynofilowe zapalenie przełyku – od diagnozy po dietoterapię

Eozynofilowe zapalenie przełyku jest coraz częściej rozpoznawaną przewlekłą chorobą zapalną przełyku. Występuje zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, dając odmienny obraz kliniczny. Charakteryzuje się zapalnym naciekiem ściany przełyku i często współwystępuje z alergiami, nieżytem nosa, astmą czy egzemą. Istnieją 4 zalecane terapie lecznicze o podobnej skuteczności, które z czasem mogą być stosowane wymiennie. Podstawę leczenia stanowi odpowiednia dieta.

Czytaj więcej