Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: „Nowe trendy w dietetyce”

Konferencje, kongresy, szkolenia

W imieniu społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką prawidłowego odżywiania oraz zdrowego trybu życia, do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej.

POLECAMY

Konferencja ma za zadanie umożliwić wymianę doświadczeń i wiedzy na temat najnowszych osiągnięć z obszaru dietetyki. Przedstawiciele nauki oraz praktycy zajmujący się na co dzień dbaniem o poprawę i promocje zdrowego stylu życia będą mieli okazje do konfrontacji swoich poglądów oraz zapoznania się z najnowszymi wynikami badań i wskazać kierunki rozwoju owej dziedziny.
Udział w konferencji jest bezpłatny, całkowity koszt ponosi WSIiZ.
Planowane jest wydanie monografii pokonferencyjnej opublikowanej w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami MNiSW i przyjętej punktacji dla publikacji naukowych i zawierająca artykuły wszystkich prelegentów.
Do udziału w konferencji zapraszamy osoby reprezentujące instytucje związane z promocją zdrowia, zdrowego odżywiania się i aktywnego stylu życia oraz edukacji w tym zakresie. Wśród prelegentów mamy nadzieję gościć specjalistów z zakresu m.in. dietetyki, medycyny i kultury fizycznej, a także psychologów i pedagogów, którzy mierzą się na swojej drodze zawodowej z tematem zdrowego trybu życia.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o przysłanie zgłoszenia (formularz w załączniku) na adres: nauka@wsiiz.pl
Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas konferencji będą między innymi:
 Współczesne problemy żywieniowe oraz rola diety w chorobach,
 Dieta w świecie współczesnej kobiety,
 Wyzwania współczesnej dietetyki.
HARMONOGRAM:
do 31.01.2018 – przyjmowanie zgłoszeń wystąpień wraz z abstraktami (ok. 300 słów)
do 30.04.2018 – zgłaszanie chęci uczestnictwa w konferencji
do 15.05.2018 – konferencja naukowa
do 30.04.2018 – przesyłanie artykułów do publikacji w monografii pokonferencyjnej
Zapraszamy!
Komitet Organizacyjny:
Teresa Duda
Tel. 22 856 70 95
nauka@wsiiz.pl

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI