IX Konferencja ŻYWIENIE ZDROWIE I CHOROBY

Konferencje, kongresy, szkolenia

Konferencja jest skierowana do:

  • lekarzy: gastroenterologów, pediatrów, alergologów, rodzinnych, internistów oraz specjalistów innych dziedzin medycyny, zainteresowanych zawodowo i/lub prywatnie tematyką żywienia w stanie zdrowia i choroby;
  • dietetyków,
  • trenerów, osób współpracujących ze środowiskiem sportowym,
  • organizacji promujących zdrowe żywienie / zdrowy styl życia,
  • studentów (lekarski,  dietetyka)
  • osób zainteresowanych tematyką.

Ideą wydarzenia jest propagowanie aktualnych wytycznych dotyczących żywienia osób zdrowych, chorych (diety i zasady żywienia w określonych stanach chorobowych), aktywnych – sportowców, osób amatorsko uprawiających sport, przekazywanie w powyżej wymienionych środowiskach właściwych / prawdziwych informacji na temat diet „modnych”, a poprzez budowanie świadomości zapobieganie otyłości i chorobom metabolicznym oraz cywilizacyjnym.

POLECAMY

Misja jest bardzo szeroka i edukacyjna, a poprzez konkurs prac, który organizujemy,  konferencja ma także za zadanie promocję osiągnieć młodych naukowców.

Więcej informacji na //zywienie.com.pl/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI