Człowiek - Żywność - Zdrowie 
II Konferencja Naukowa 
Wrocław, 24-25 marca 2017

Konferencje, kongresy, szkolenia

Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

POLECAMY

            Jako organizatorzy konferencji dołożymy wszelkich starań, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń w najnowszych trendach żywieniowych, zagrożeniach zdrowotnych i ich przewlekłych konsekwencjach wywoływanych nieprawidłową dietą.

TEMATY SESJI NAUKOWYCH:

24.03.2017 – Piątek

Wykład inauguracyjny  Prof. Tadeusz Trziszka

Kontrowersje wokół żywienia

 1. Dieta bezglutenowa – moda czy konieczność – Dr. Ing. Malgorzata A. Jarossová, Department of Commodity Science and Product Quality Faculty of Commerce University of Economics in Bratislava, Slovakia
 2. Mody w świecie diet. Czy alternatywne sposoby żywienia są potrzebne i skuteczne? – dr inż. Danuta Figurska – Ciura, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Owoce jako źródło substancji wspomagających leczenie chorób cywilizacyjnych – dr inż. Paulina Nowicka, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Insekty – alternatywne źródło składników ---odżywczych – dr inż. Anna Żołnierczyk, Katedra Chemii, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Psychodietetyka – nowe trendy w żywieniu człowieka – mgr Justyna Stacherzak - Raczkowska, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zielona dolina  – żywności i zdrowia  - powrót do natury. Cele, założenia i planowane rezultaty programu. 

Debata o zdrowiu. Wpływ czynników środowiska na metabolizm i jego zaburzenia.

Uczestnicy : Prof. Monika Bronkowska, dr Henryk Różański, Prof. Tadeusz Trziszka, dr hab. Dorota Waśko – Czopnik.

25.03.2017 - Sobota

Związek  czynników środowiskowych z  chorobami  żywieniowozależnymi  

 1. The effect of 100% fruit juice on lipid profile and other biochemical parameters of blood serum in adults women – M. Habanova, associate professor CSc./PhD. - Department of Human Nutrition (FAaFR), Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia
 2. Występowanie i właściwości biologiczne związków polifenolowych i irydoidowych - dr inż. Joanna Kolniak- Ostek, Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Nutraceutyków Roślinnych, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 3. Nutraceutyki I żywność funkcjonalna w prewencji chorób żywieniowozależnych – dr inż. Karolina Łoźna, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 4. Sposób odżywiania a zespół metaboliczny – od teorii do praktyki -  dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP, Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 5. Aktywność fizyczna jako niezbędny element stylu życia w terapii chorób cywilizacyjnych - prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska, Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zaburzenia odżywiania jako problem społeczny

 1. Postępowanie diagnostyczne i lecznicze u pacjenta  otyłego - dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu,  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku    
 2. Bulimia / anoreksja –  dwa bieguny zaburzeń  odżywiania - prof. dr hab. n. med. Katarzyna  Kucharska, Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie     
 3. Znaczenie  ziołolecznictwa przy  wspomaganiu  leczenia otyłości - dr n. biol. Henryk Różański, Laboratorium Biologii Przemysłowej i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie
 4. Medycynie   senioralna  -  aspekty metaboliczne - prof. dr hab. Małgorzata Sobieszczańska, Katedra i Klinika Geriatrii Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 

Różnorodność czynników wpływających na organizm

 1. Insulina wróg czy przyjaciel - dr hab. Dorota Waśko – Czopnik, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
 2. Znaczenie mikroflory jelitowej w  regulacji metabolizmu - dr  Patrycja Szachta, Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu               
 3. Nutrigenomika i nutrigenetyka w profilaktyce zdrowotnej - dr inż. Maciej Oziembłowski, Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
 4. Wykorzystanie biosubstancji  zawartych   w jajach kurzych - Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Uniwervsity, Faculty of Medicine, Czech Republic

//konferencjamed.eu

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI