Bezpieczeństwo żywności i żywienia

Konferencja naukowa 20.09.2022 Warszawa

Konferencje, kongresy, szkolenia

Jakość i bezpieczeństwo żywności to jedne z ważniejszych zagadnień w kontekście zdrowia i życia człowieka. Niemniej, istotne są, poza żywnością i klasycznymi produktami spożywczymi, także spożywane powszechnie suplementy diety oraz produkty innowacyjne. We współczesnym świecie zagadnienia projakościowe i związane z bezpieczeństwem żywności należą do tych tematów, które coraz częściej goszczą na forach dyskusyjnych i są zainteresowaniem naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Stąd też Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, organizuje dedykowaną w/w zagadnieniom konferencję naukową i zaprasza Państwa do aktywnego udziału.

W nawiązaniu do powyższych kwestii Komitet organizacyjny konferencji naukowej pod tytułem: „Bezpieczeństwo żywności i żywienia” ma zaszczyt zaprosić Państwa na wydarzenie, które zostało stworzone z myślą o zainicjowaniu ogólnopolskiej dyskusji dotyczącej zjawiska, jakim jest nierozerwalne przenikanie się zagadnień w zakresie kontroli jakości żywności i innowacji w zakresie jej produkcji, a szerokorozumianym bezpieczeństwem żywienia, w ujęciu najnowszych trendów w dietetyce i dynamiki rozwoju rynku suplementów diety.

POLECAMY

W trakcie konferencji Prelegenci wygłoszą wykłady w zakresie trzech kluczowych paneli, które wpływają na bezpieczeństwo żywności i żywienia, tj.:

I. Nowe trendy w żywieniu

II. Jakość i bezpieczeństwo żywności i suplementów diety

III. Innowacje w produkcji żywności

Wszelkie informacje związane z konferencją znajdują się na stronie Internetowej konferencji pod adresem:

https://bzz-konferencja.syskonf.pl/

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI