Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konferencje, kongresy, szkolenia

10 grudnia 2019

XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne

290

Zapraszamy na XXVIII Ogólnopolskie Sympozjum Bromatologiczne

Spotkanie odbędzie się ONLINE, w dniach 28-29 września 2020 r. Tematem przewodnim tego wydarzenia naukowego będzie „Innowacyjne podejście do bezpiecznej żywności i racjonalnego żywienia”. Konferencja jest skierowana do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, a także przedstawicieli przemysłu żywnościowego i farmaceutycznego. Proponujemy skoncentrowanie uwagi w następujących obszarach tematycznych:

POLECAMY

Żywność • Żywienie • Suplementy diety •Dietoterapia • Przetwarzanie żywności • Varia

Organizatorami Sympozjum są:
● Katedra i Zakład Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
● Ogólnopolska Sekcja Bromatologiczna Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
● Zespół Analityki Żywności Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk
● Zespół Higieny Żywności i Żywienia Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk

Program sympozjum przewiduje zarówno wykłady plenarne, komunikaty ustne i plakatowe.
Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia dostępne są na stronie internetowej:
www.bromatologia2020.gumed.edu.pl

Przypisy