Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konferencje, kongresy, szkolenia

29 stycznia 2020

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PAD „Psychika a Dietetyka”

125

Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach 18-19 kwietnia 2020 r.

Konferencja poświęcona jest tematyce psychologiczno-żywieniowej, związanej z zależnościami między odżywianiem a stanem psychicznym. Podzielona została na część wykładową (18 kwietnia), podczas której przewidziana jest również sesja studencka i warsztatową, zaplanowaną na kolejny dzień.

Podczas części wykładowej poruszone zostaną tematy dotyczące m.in. wpływu diety na nasz materiał genetyczny, zależności między mikrobiomem a wyborami żywieniowymi oraz edukacji żywieniowej
w pracy z pacjentami.

Udział w części warsztatowej konferencji umożliwi uczestnikom m.in. zdobycie wiedzy dotyczącej emocjonalnego jedzenia wśród dzieci, dialogu motywującego jako skutecznego narzędzia
w rozmowie z niezmotywowanym pacjentem oraz racjonalnego podejścia do zdrowego żywienia.

Więcej informacji na stronie pad.eletive.pl

Przypisy