Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konferencje, kongresy, szkolenia

11 stycznia 2019

Międzynarodowa Konferencja "Experts of Microbiota" 30 marca 2019r Katowice

197

Gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego są prelegenci, Profesorowie i Doktorzy medycyny, którzy należą do grona opiniotwórczych ekspertów w zakresie mikrobioty jelitowej i których zainteresowania naukowe i praktyka kliniczna od wielu lat determinują nowatorskie  trendy diagnostyczne i terapeutyczne związane z dysbiozą w kraju i zagranicą. Zaproponowana tematyka wystąpień, w tym dotycząca programowania mikrobiotycznego i znaczenia mikrobioty w rozwoju alergii,  wpływu mikrobioty dróg rodnych i łożyska na zdrowie kobiety, relacji dysbiozy i nieswoistych chorób zapalnych  jelit, oddziaływania mikrobioty na ośrodkowy układ nerwowy, jej znaczenia w schorzeniach błony śluzowej oraz nowoczesnej diagnostyki mikrobiomu i zindywidualizowanej probiotykoterapii prognozuje, że Konferencja stanie się niewątpliwie bardzo istotnym wydarzeniem na naukowej mapie naszego kraju.

POLECAMY

Konferencję przygotowuje Zespół powołany przez Polską Akademię Dietetyki i Mikroodżywiania i Wydział Opieki Zdrowotnej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w partnerstwie z Wydziałem Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Technicznej, Europejskim Instytutem Dietetyki i Mikroodżywiania (IEDM Paris) oraz Instytutem Medycyny Zapobiegawczej. Patronat medialny nad Konferencją objęły Food Forum i telewizja TVS.

Konferencja odbędzie się nowoczesnej auli WST w Katowicach przy ul. Rolnej 43, a szczegółowe informacje i możliwość rejestracji znaleźć można na www.microbiota.edu.pl

Przypisy