Dołącz do czytelników
Brak wyników

Konferencje, kongresy, szkolenia

13 lutego 2019

MIĘDZYKULTUROWA TURYSTYKA KULINARNA POKOLEŃ 23-24.05.2019 Warszawa

217

Planowany jest udział przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego z ośrodków zainteresowanych i podejmujących badania związane z problematyką przedmiotu konferencji. Gościem honorowym wydarzenia będzie pani dr Lucy Long założycielka i dyrektorCenter for Food and Culture.

POLECAMY

Konferencja dedykowana jest do następujących grup odbiorców:

 • Przedstawiciele nauki, badacze, dydaktycy, studenci;
 • Branżowcy sektora turystycznego, samorządów lokalnych;
 • Przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń, biur podróży, organizatorzy i animatorzy wydarzeń turystycznych;
 • Producenci i dystrybutorzy żywności tradycyjnej;
 • Gestorzy bazy hotelarskiej, agroturystycznej i gastronomicznej;
 • Osoby zainteresowane rozwojem lokalnym, tworzeniem i wykorzystywaniem lokalnych marek turystycznych i kształtowaniem kanonu kuchni polskiej.

W ramach cyklu konferencji zrealizowano już tematy:

 • Kulinaria w kształtowaniu produktu turystycznego. Teoria i praktyka. Rok 2018
 • Kulinaria – wizytówka regionów turystycznych. Rok 2017
 • Miejsce żywności tradycyjnej w kulturze, turystyce i dietetyce. Rok 2016
 • Szlaki kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności regionu. Rok 2014
 • Tradycyjne produkty kulinarne jako element turystycznej atrakcyjności Mazowsza. Rok 2012

            Organizatorzy konferencji proponując tematykę kolejnej edycji chcieli położyć nacisk na międzynarodowy charakter turystyki kulinarnej zgodnie z tezą: „myśl globalnie działaj lokalnie”. Turystyka kulinarna jest i powinna być atrakcją dla turystów z najdalszych zakątków kraju i świata odwiedzających określoną destynację i poznających zwyczaje ludności żyjącej w danym regionie. Zainteresowanie turystów jest korzystne dla lokalsów, dla rozwoju regionu, staje się narzędziem promocji i czynnikiem podtrzymującym żywą tradycję. Dla rozwoju turystyki kulinarnej niezbędna jest jednak lokalna atrakcyjność i inicjatywy podtrzymujące tradycje oraz przekonanie, że bez odpowiednich działań i przygotowania ta forma rozwijać się nie będzie.

Na pewno nie bez znaczenia jest nastawienie zarówno współczesnego turysty i ludzi zamieszkujących potencjalnie atrakcyjne destynacje turystyczne. Przedmiotem zainteresowań badawczych stają się jednak już nie tylko te dwie grupy zaangażowane w rozwój turystyki kulinarnej, ale wyróżnione poszczególne grup pokoleniowe, dla których zainteresowania i priorytety są zgoła odmienne. Tak więc staje się zasadne z punktu widzenia nauki, jak i praktyki sprecyzowanie kim są współcześni turyści kulinarni i jakie są ich priorytety. Na ile dziedzictwo kulinarne jest dla nich warte poznania.Do jakiego pokolenia należą, czy każde pokolenie ma swoje odmienne potrzeby i sposób percepcji kulinarnego produktu turystycznego?

KONTAKT:

Korespondencję proszę kierować pod adres:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr inż. Piotr Dominik   p.dominik@vistula.edu.pl

Przypisy